MO - Drivenik

Najmanji gradić u Vinodolskoj općini je Drivenik. U njemu, prema popisu stanovništva iz 2001.godine , živi 373 stanovnika i to uz cestu koja povezuje Novi Vinodolski s Bakrom i Rijekom. Drivenik je kroz povijest bio poznat kao gradić-utvrda na visokom brijegu Glavici,  gdje se do danas u cijelosti sačuvao prekrasan frankopanski kaštel. Ime  Drivenik prvi put se spominje u Vinodolskom zakonu 1228.godine. Uz gradinu koja čini iznimnu turističku atrakciju i u funkciji je mnogobrojnih kuturno-umjetničkih priredaba, smještena je zavjetna crkvica sv. Stipana i župna crkva sv. Dujma. Blagdan mjesta je Dujmova koji se obilježava pučkom feštom i kulturno-zabavnim programom