Vijesti

Usvojen Proračun Vinodolske općine za 2017.g.

 

 

Na sjednici Općinskog vijeća, održanoj 14. prosinca 2016.g., prihvaćen je Proračun Vinodolske općine za 2017. u iznosu od 14.718.000,00 kuna i Projekcija proračuna za 2018.-2019. godinu. Vijećnici su također donijeli i Odluku o izvršavanju Proračuna Vinodolske općine za 2017.g.

Prihvaćeni su i svi ostali prijedlozi Odluka koji su bili na dnevnom redu sjednice i to:

-Planovi razvojnih programa za 2017.g. s projekcijom za 2018.-2019.g. te Planovi bagatelne nabave za robe i usluge i radove za 2017.g.

-Prijedlozi programa u Vinodolskoj općini za 2016.g. ( Godišnji program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2017.g. i Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture za 2017.g.)

-Odluka o korištenju komunalne naknade u Vinodolskoj općini za vatrogastvo i školstvo

-Prijedlozi Programa javnih potreba Vinodolske općine u 2016.g. u oblasti kulture, predškolskog odgoja, osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, sporta, socijalne skrbi i zdravstvene zaštite

-Plan razvoja i mreže dječjih vrtića na području Vinodolske općine

Za Proračun kao i za ostale odluke glasali su svi prisutni vijećnici osim vijećnika iz redova HNS-a.

Prihvaćen prijedlog polugodišnjeg izvještaja o Proračunu

Na 25. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 26.listopada 2016. vijećnici su prihvatili Prijedlog polugodišnjeg izvještaja ( od 1.siječnja do 30.lipnja 2016.g.) o Proračunu Vinodolske općine za 2016.g. Za to razdoblje ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 379.477,54 kn.

Također su prihvaćeni: Prijedlog II izmjene i dopune Plana bagatelne nabave za robe, usluge i radove, prijedlog Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave, prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću, prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje kapitalnih objekata Vinodolske općine. Prihvaćeno je Izvješće zamjenika načelnika koji obnaša dužnost načelnika o radu za prvo polugodište 2016.g. i prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine k.č.br. 10283.

Natalija Marijanić Jardas (HDZ), zamjenica člana Općinskog vijeća, prisegla je da će obnašati dužnost vijećnice Općinskog vijeća. Naime, vijećnik Miljenko Šimić iz Drivenika stavio je, iz ososbnih razloga, svoj mandat u mirovanje.

Ale, ale, ajmo Tubosi u nove pobjede!

 

U Triblju je 23.rujna 2016.g. održana Izborna skupština NK Turbina

Članovi Skupštine su za novog predsjednika NK Turbine izabrali Josipa Brnčića, dugogodišnjeg aktivistu i člana Uprave koji se potvrdio radeći na dobrobiti Kluba, a u znak zahvalnosti i poštovanja dosadašnjeg predsjednika Željka Mužu,  proglasili su doživotnim, počasnim predsjednikom. Na Skupštini su usvojeni Izvješće o radu Kluba i Financijsko izvješće te imenovani novi članovi Izvršnog i Nadzornog odbora.  Podijeljene su Zahvalnice zaslužnim članovima, sponzorima i prijateljima Kluba.

"Turbina je moja ljubav". Tim se riječima Željko Muža, dosadašnji predsjednik NK Turbina, oprostio od svog Kluba kojem je, došavši prije dvije godine zajedno s novom Upravom, udahnuo novi život. 

-Turbina je danas moderan, dobro opremljen i organiiziran Klub koji na terenu postiže sjajne rezultate. Kada sam ga preuzeo nije imao ni trenera, ni tajnika, ni dresova, teren je bio zapušten, a prostorije neuredne, naglasio je Muža i dodao da je danas Klub kao apoteka. U Klubu vode osobitu brigu o podmlatku. Tako Klub ima Školu nogometa iz koje se regrutiraju Pioniri, a kasnije kadeti  i nogometaši Turbine.

Na mladima NK Turbina gradi budućnost

- Moram naglasiti da Uprava radi volonterski, da smo zajedno s našim igračima i podmlatkom jedna porodica koja se druži ne samo na terenu već i u slobodno vrijeme. Nakon utakmica priređujemo druženje uz jelo, piće i glazbu a troškove podmirujemo iz vlastitog džepa. Fešte sponzoriraju, svaki puta, po dva člana Uprave. - No, osim feštanja znamo zasukati rukave i organizirati radne akcije uređenja igrališta, prostorija i svega što je potrebno, rekao je Muža.

- Posebno želim naglasiti i odati priznanje pokojnom načeliniku Vinodolske općine Ivici Crniću koji je u dvije godine 64 puta bio na našim sastancima, sudjelovao u našim akcijama, bio sponzor i prijatelj Kluba. On je imao svijest o značaju našeg, 46 godina starog Kluba, koji okuplja 80-tero djece u Školi nogometa, Pionirima i Kadetima iz cijele Vinodolske općine i na tome mu velika hvala. Upravo je on naglašavao da je NK Turbina brand Vinodolske općine jer, prema njegovim riječima, gdje god je došao, ako nisu čuli za Općinu svakako su čuli za Turbinu.

Nakon radnog dijela Skupštine, uobičajeno, organiziran je domjenak kojem su prisustvovali članovi NK Turbine od pionira do seniora, Uprava, članovi Skupštine i prijatelji Kluba.

Fotografije:Anbroz Oroši

Noćenja porasla za 18 posto!

  Vinodolska općina, koja nije imala turističke tradicije, ostvaruje više od 70.000 noćenja godišnje

Vinodolska općina, koja prije petnaestak godina nije imala nikakve turističke tradicije, postaje sve značajnije turističko odredište. Iz godine u godinu turistički promet se bitno povećava, a u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, noćenja su porasla za više od trećinu, odnosno u našoj maloj općini ostvareno je gotovo 73 tisuće noćenja. Bio je to povod za ragovor s Iris Bruketa Mijić, direktoricom Turističke zajednice Vinodolske općine.   

Rezultati sezone 2016. na razini Hrvatske pokazuju rekordna postignuća. Kako je u Vinodolskoj općini i što nam pokazuju brojke o dolasku i noćenjima?

U periodu od 1. 1. do 31. 8. ove je godine na području Vinodola boravilo ukupno 7.685 gostiju i ostvareno je ukupno 72.830 noćenja. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine bilježimo porast noćenja od 18%. Statistika iz godine u godinu pokazuje nam da se nešto pozitivno zbiva u turizmu. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine bilježi se porast noćenja za više od trećinu, što je rezultat dužeg boravka gostiju na području Vinodolske općine odnosno na području Bribira, Drivenika, Grižana i Triblja. Brojke su pokazale i potvrdile da je Vinodolska općina već godinama prepoznata po ruralnom turizmu, kao mala središnja Istra, s ipak povoljnijim cijenama. Najjači adut Vinodola je mir. U odnosu na Istru, Vinodol ima prednost jer je bliži moru. Pojedine kuće udaljene su tek desetak minuta vožnje, a one udaljenije petnaestak minuta.

Što pokazuju rezultati posezone?

Posezonski rezultati nas zaista vesele, jer još jednom potvrđuju činjenicu kako upravo ovaj selektivan oblik turizma ima svoje tržište, odnosno najviše dolazi do izražaja u posezonskom periodu. Ostvarena noćenja u posezonskom razdoblju samo posljednjih deset godina pokazuju tendenciju rasta, što je važna činjenica koja govori u prilog budućem značajnijem razvoju na ovim prostorima. Produženje turističke sezone na cijelu godinu jedan je od najvećih izazova hrvatskog turizma. Činjenica jest da turisti sve više žele originalnost i autohtonu ponudu, jer gdje je masovnost gubi se kvaliteta. Smatram da je masovni turizam bez osmišljenih sadržaja koji traje samo dva mjeseca u kojima su gosti prepušteni vlastitoj snalažljivosti odavno stvar prošlosti.

Što je, po vašem mišljenju, utjecalo na konstatni rast i razvoj turizma u Vinodolskoj općini i koji su vaši aduti?

Odbacivanjem masovnog turizma kao odrednice razvoja trendovi se okreću u korist upravo ovako očuvanim i zaboravljenim krajevima koji puni potencijala čekaju da budu otkriveni. Stoga, turizam je grana gospodarstva koja ima veliku razvojnu perspektivu u Vinodolskoj općini. Najveće bogatstvo Vinodola je prostor i on nudi razne mogućnosti za razvoj selektivnih oblika turizma, kao što je ruralni, eko i etno turizam, pa i kulturni turizam, koji i u svijetu pokazuje sve veći trend porasta. Sam položaj Vinodola, s jedne strane u neposrednoj blizini morske obale, a s druge u blizini izuzetno atraktivnog šumskog predjela s brojnim zanimljivostima, u zelenoj dolini u kojoj se ističu stari frankopanski kašteli Drivenika, Grižana i Bribira, kao i jezero u Triblju koje nudi mogućnosti športskog ribolova, već je sam po sebi turistička atrakcija. Tu je i nezaobilazno bogatstvo kulturne baštine, koja pruža atraktivne kulturne sadržaje, zatim mogućnost korištenja biciklističkih i planinarskih staza, šetnica, mogućnost bavljenja lovnim turizmom u šumskom predjelu, te ribolovnim na jezeru u Triblju, a isto tako bavljenje ekstremnim sportovima. Sve su to aduti i komparativne prednosti koje nudi prostor Vinodola čime se može oblikovati vrhunska turistička ponuda i formirati jedinstveni imidž da se ovaj kraj nametne kao top destinacija, odnosno kao turistička marka.

Kakvi su vam smještajni kapaciteti, da li udovoljavaju potrebama?

Broj iznajmljivača, kao i ukupan broj raspoloživih kreveta, konstantno raste iz godine u godinu. Svake je godine gotovo za 20 posto veći broj registriranih iznajmljivača i ležaja tako da u periodu do rujna 2016. brojimo čak 200 registriranih iznajmljivača s gotovo 900 raspoloživih ležaja na području cijele Vinodolske općine, što je 13 posto više nego prethodne godine. Imamo godišnje ostvarenih preko 70.000 noćenja i 900 kreveta u općini koja nije imala turističke tradicije. Stoga ono što permanentno doprinosi i potiče na daljnji razvoj je, osim stalnog statističkog porasta dolazaka i noćenja, kvaliteta smještaja, posebice u ruralnim objektima koji bilježe izvrsnu popunjenost. Posebnost u turističkoj ponudi Vinodola je prvi etno hotel na ovim područjima i šire kategoriziran kao hotel baštine s 4 zvjezdice. Tristo godina staro obiteljsko imanje, kompleks od više kamenih starih kuća, preuređeno je u udobnu kuću za goste, pridajući važnost detaljnoj rekonstrukciji povijesne zgrade. Hotel "Balatura" u Triblju niknuo je na temeljima starog seoskog domaćinstva sastavljenog od četiri povezane kuće. Dakle, paralelno prateći uzlazni trend razvoja turizma na području Vinodolske općine, postojeći smještajni kapaciteti udovoljavaju potrebama, ali za daljnji razvoj potrebno je i dalje ulagati i povećavati smještajne kapacitete, i to prvenstveno u segmentu razvoja ruralnog turizma i agroturizma.

Kakva je gastro i eno ponuda, ima li dovoljno restorana, gostiona, konoba....?

Danas je eno-gastro ponuda jak argument dolaska gostiju u određenu destinaciju, te se nadamo da će se s vremenom i to razviti po uzoru na mnoge destinacije koje prednjače upravo po ovakvim inicijativama. Na području Vinodola imamo nekoliko kvalitetnih restorana, međutim, i dalje nedovoljno za jači razvoj gastro i eno ponude. Nadamo se da će s vremenom i to poboljšati jer za potpuni turistički doživljaj gostima uz smještaj treba ponuditi i ostale sadržaje i zadržati ih da čim više vremena provode upravo na našem području.

Izdvojite najznačajnije realizirane projekte Turističke zajednice Vinodolske općine

S obzirom na skromne financijske mogućnosti kojim raspolažemo, nastojali smo čim kvalitetnije realizirati sve planirane opsežne aktivnosti i projekte. Ponosni smo što se ti rezultati danas vide izvana što je i u interesu turističke razvojne orijentacije Vinodolske općine. Puno je manifestacija i interesantnih projekata koje smo pokrenuli, podržali i realizirali: Vinodolske ljetne večeri, Ružica Vinodola, Dani smokav i sportskog ribolova, Drivenik-čuvar kroz povijest, cesta vidikovaca – Oči Vinodola, Staza kamenih stupi, Vinodolska vrela i perila, Dan bribirskog prisnaca, Fešta od kilometra... Takve aktivnosti smatramo izuzetno važnim za daljnju turističku budućnost Vinodola kao turističke destinacije.

Kakva je bila posjećenost Vinodolskih ljetnih večeri i drugih manifestacija u organizaciji vaše Turističke zajednice?

Većina pokrenutih manifestacija postala je tradicionalna i svake godinu nastojimo nadograditi i poboljšati program. Osim što su naše lokacije atraktivne i posebne, isto tako su i dislocirane, što znači da imamo ciljanu publiku koja redovito posjećuje naša događanja. Svake godine broj posjetitelja raste. Nudimo raznolik program u kojem svatko može pronaći ponešto za sebe. Ovaj kulturni segment turizma vrlo je bitan za daljnji našeg kraja, a njegova značajnost se prije svega očituje u tome što diverzificira ponudu te time doprinosi, osim ostalih pogodnosti, i geografskom proširenju potražnje na zaleđe obale.

Knjiga i vino, manifestacija koju organiira Turistička zajednica, okupila je mnogobrojne posjetitelje i pružila im uživanje u dobrom štivu i autohtonim vinima.

 Koji su planovi Turističke zajednice u narednom periodu?

Turistička zajednica Vinodolske općine, sukladno Planu i programu obavlja postavljene i zadane aktivnosti kao što su: dopunjavanje turističke ponude novim sadržajima, promocija, poticanje, koordiniranje i organizacija kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, poticanje zaštite, održavanja i obnavljanja kulturno-povijesnih spomenika i njihovo uključivanje u turističku ponudu, organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora i sl. Planiramo i dalje provoditi sve poslove ne samo tijekom sezonskog perioda, već i tijekom cijele godine. Što se tiče same sezone, ona je razumljivo najzahtijevniji period; prijava gostiju i vikendaša, dolazak izletnika, različite marketinške aktivnosti te organiziranje raznih događanja. U sezonskom periodu, po uzoru na prethodne godine nastavljamo s realizacijom tradicionalnih projekata kao što su Vinodolske ljetne večeri i Ružica Vinodola. Takve aktivnosti smatramo izuzetno važnim za daljnju turističku budućnost Vinodola kao turističke destinacije. Strateški cilj Turističke zajednice Vinodolske općine i dalje je razvoj selektivnog oblika turizma, odnosno daljnje afirmiranje Vinodola kao destinacije ruralnog, kulturnog i aktivnog turizma.

Ružica Vinodola 2016. je Tea Frlan iz Rijeke

 I ljiepe i mlade i vješte beračice

Zvuci sopila u Bribiru, u predvečerje petka 12. srpnja, najavili su početak ovogodišnje Ružice Vinodola. Predstavljano je dvanaest kandidatkinja od kojih samo jedna može biti ovjenčana titulom "Ružice Vinodola" najbolje beračice grožđa. Ružica Vinodola nastala je prema starim ljetopisima iz života vinodolskog podneblja. Najspretnija beračica grožđa posljednji je put u Vinodolu, u vrijeme o kojem govore stari zapisi, izabrana 1880. godine.

U Bribiru, podno Frankopanske kule, predstavile su se ovogodišnje kandidatkinje koje su prodefilirale nasmijane i spremne ispuniti zadaće drevnog običaja izbora najvrednije djevojke beračice grožđa, te osvojiti naslov Ružice. I lijepe, i mlade, ali i vješte i pripremljene za mnoge natjecateljske discipline koje ih čekaju. Gost večeri bio je griški kantautor Neven Barac. U folklornom djelu nastupio je KUD Bribir. Na kraju programa djevojkama su Boris Miklić, predsjednik Općinskog vijeća Vinodoolske općine i zamjenik Predsjednika Turističke zajednice Vinodolske općine Ivica Jerčinovići podiijelili prigodne poklone.

Bujni vinogradi Pavlomira i prekrasne Ružice neodoljiv su spoj

U četvrtak, 18. 8., održan je prvi i najzanimljiviji dio natjecanja  u vinogradima Pavlomira. Djevojke su, u čarobnom ambijentu vinograda i osvjetljene bakljama, odmjerile snage u gnječenju i mašćenju grožđa i osvojile prve bodove za nastup na završnom natjecanju u gradu Novom Vinodolskom. Drugi dan uz sajam vina, ekoloških i ručno izrađenih proizvoda, akustičnu glazbu, jela naših starih, igre, folklor održalo se na Precrikvi u Starom Gradu drugo natjecanje za Ružicu Vinodola. Završno natjecanje, 20. 8., bilo je u Starom Gradu u Novom Vinodolskom, a proglašenje Ružice Vinodola u večernjim satima na Frankopanskom trgu. Natjecanju su, uz čelnike Vinodolske općine i grada Novog Vinodolskog, prisustvovali i tehnički ministar turizma Anton Kliman i tehnički ministar prometa Oleg Butković, a otvorena je i  lijepa i dobro opremljena Kušaona vina.

Ministar Kliman u društvu domaćina ministra Butkovića posjetio je novu Kušaonu vina i prisustvovao natjecanju Ružica

Zasigurno najatraktivniji dio programa su same igre tj. natjecanja temeljem kojih se dobiva konačna pobjednica i sama završna povorka Korzom hrvatskih branitelja do Precrikve. Natjecanja u vinogradarskim i vinarskim vještinama započinju u vinogradima Pavlomira gdje se dvanaest djevojaka nadmeće u vinogradarskim vještinama – nošenju u košari grožđa do pozornice, ručnom i nožnom mašćenju grožđa.

Druga dva dana natjecanja nastavljena su čepljenjem boca nakon prelijevanja vina iz tri posude, etiketiranjem boca, otčepljivanjem i ispijanjem čaša vina. Prema propozicijama, najbrža i najspretnija djevojka, kada se zbroje bodovi od natjecanja tijekom tri dana, postaje Ružica Vinodola.

Ružica Vinodola 2016. je TEA FRLAN, djevojka iz Rijeke, a lentu joj je, uz čestitke i veliki pljesak mnogobrojne publike, na pozornici na Frankopanskom trgu uručio gradonačelnik Novog Vinodolskog Velimir Piškulić, a cvijeće načelnik Vinodolske općine Božidar Zubčić. Krunu je Tei uručila prošlogodišnja pobjednica Nika Piškulić iz Novog Vinodolskog. Antonija Butković iz Povila osvojila je titulu prve pratilje, a titulu druge pratilje osvojila je Novljanka Ana Svetić. Po izboru sudaca najsimpatičnija je bila Giovanna Coombes iz Engleske, a natjecateljicama je najsimpatičnija bila Daria Čop iz Rijeke, dok je po izboru stručnog žirija najsimpatičnija bila Tamara Komadina iz Novog Vinodolskog.

Na Ružici Vinodola sudjelovalo je 12 kandidatkinja iz cijele Primorsko-goranske županije i šire, a natjecale su se u ukupno 9 igara vezanih uz vinarstvo i vinogradarstvo kao i običaje iz nekadašnjeg života u Vinodolu. Natjecanje prati nekoliko sudaca koji mjere vrijeme, odnosno količinu, a žiri odlučuje koja je od kandidatkinja bila najbolja i najvještija. Dakle, ne radi se o natjecanju ljepote već natjecanju u vještini i brzini. KANDIDATKINJE ZA "RUŽICU VINODOLA 2016.": 1. Daria Čop, Rijeka 2. Antonija Butković, Povile 3. Sara Jovanović, Novi Vinodolski 4. Jelena Gazdek, Zablatje, Koprivnica 5. Lucija Tomić, Crikvenica 6. Tamara Komadina, Novi Vinodolski - Bribir 7. Teodora Jardas, Kastav 8. Ana Svetić, Novi Vinodolski - Bribir 9. Aurelia Laskowski, Beč 10. Karla Martulaš, Novi Vinodolski 11.Tea Frlan, Rijeka 12. Giovanna Coombes, Engleska

 

Iris Bruketa Milić

snimio: Dino Lovrić