Vijesti

Kandidacijske liste za izbor članova Vijeća MO Vinodolske općine

Utvrđuju se pravovaljanim i objavljuju Kandidacijske liste za izbor članova  Vijeća Mjesnog odbora Bribir:

  • Lista kandidata za MO Bribir 
  • Zbirne liste za MO Bribri


Utvrđuju se pravovaljanim i objavljuju Kandidacijske liste za izbor članova  Vijeća Mjesnog odbora Grižane -Belgrad:

  • Lista kadnidata za MO Grižane Belgrad
  • Zbirne liste za MO Grižane-Belgrad