Udvostručit će se cijena zbrinjavanja otpada

Duplja pred završetkom sanacije

 Opcinsko vijeće, 4. listopada 2017.

 

Cijena odvoza otpada u Marišćinu obračunava se prema količini otpada, dakle, što manje otpada to niža cijena. Količina se smanjuje odvojenim prikupljanjem otpada pa je   pred Ivanjom zadatak da stvori uvjete za odvojeno prikupljanje, a pred Vinodolcima da se pridržavaju pravila odvojenog prikupljanja otpada.

 

Glavna tema Općinskog vijeća bile su informacije povezane s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom o čemu je govorio Alen Bruketa, direktor Ivanja.

Vijećnike je zanimalo koliko će nov način zbrinjavanja otpada povećati troškove Vinodolaca.

 Računi Vinodolaca za odvoz otpada će se udvostručiti

-Trenutno cijena zbrinjavanja otpada na Marišćini je 470 kuna po toni, no to će potrajati još svega godinu dana, istaknuo je Bruketa i dodao da će nakon toga narasti na 750 do 1150 kuna.Ključno je da se cijena obračunava prema količini otpada, dakle, što manje otpada to niža cijena, rekao je Bruketa i nastavio:

-Troškovi odvoza 116 tona otpada na Marišćinu u kolovozu su Vinodolsku općinu stajali oko 55 tisuća kuna, a u rujnu 45 tisuća kuna.

Ukupno je, u kolovozu, Ivanj za Crikvenicu, Novi Vinodolski i Vinodolsku općinu na Marišćini zbrinuo 1558 tona otpada što je stajalo milijun kuna. Od toga Crikvenica je odložila više od tisuću tona, Novi vinodolski 345 tona, a Vinodolska općina 116 tona.

Bruketa je najavio da će se cijena zbrinjavanja otpada na Marišćini udvostručiti pa će, primjerice, dvočlana obitelj umjesto dvadesetak plaćati oko četrdeset kuna.

U Vinodolskoj općini naplativost odvoza otpada je tek 50 posto, a u Novom 80 posto. Stoga Revizija od Ivanja traži da poveća naplativost u Vinodolskoj općini i to putem ovrha koje utrostručuju troškove.

Direktor Ivanja, rekao je da se novljanska Duplja iz odlagališta preobrazila u pretovarnu stanicu i uključila u sustav prikupljanja otpada u Marišćini. Prema riječima Brukete predstoji završna sanacija Duplje što stoji pet milijuna kuna. Izlaz je u povlačenju sredstava iz Europskih fondova za taj projekt. Prihvati li se, a Bruketa vjeruje da hoće, Europa bi dala 85 posto sredstava za sanaciju, deset posto pokrio bi Fond za zaštitu okoliša, a lokalna samouprava pet posto.

 Kuća Klović, kaštel Drivenik i kula Bribir očekuju bolja rješenja

Vijećnici su na aktualnom satu raspravili i druge važne probleme u Vinodolskoj općini. Tako je vijećnika Darka Jerčinovića zanimalo zašto su zatvoreni Kuća Klović, kaštel Drivenik i kula u Bribiru, a želi se razvijati turizam. Načelnik Marijan Karlić rekao je da trenutno posjetitelji mogu dobiti ključeve od domara tih objekata, no to je prijelazna faza te je najavio da će do sljedeće sezone naći bolja rješenja.

 Ponovno je bilo riječi o građevinskim radovima koji tijekom sezone narušavaju mir turistima. Načelnik je apelirao da se iznajmljivači i građevinari dogovore jer su obje djelatnosti važne i moraju se uskladiti interesi. Niti građevinari smiju upropaštavati posao iznajmljivača niti se građevinarima smije braniti posao od kojeg žive. Stoga je ključ za rješenje problema u njihovom dogovoru. Zabranjivat će se poslovi samo onima koji namjerno "tjeraju" turiste jer za grube poslove koji stavraju zaglušujuću buku ne moraju birati cik zore.

 Nezavisni vijećnik dr. Branko Pancić zabrinut je zbog zatvaranja institucija i trgovina koji neko mjesto čine gradom. U posljednje vrijeme Bribir je izgubio banku, željezaru, Tisak, govori se o zatvaranju ambulante, što povlači mogućnost zatvaranja apoteke...

 Nažalost, u pitanju je zakon ponude i potražnje i ako te djelatnosti nemaju ekonomsku računicu za ostanak u Bribiru teško ih možemo privoliti da zadrže ili otvaraju poslovnice. Pokušali smo i spremni smo uskočiti s povoljnim najmom, ali za sada bez rezultata, rekao je Karlić.

Preskup prijevoz za učenike i studente

 Zoran Spoja, nezavisni vijećnik izdvojio je problem preskupog prijevoza učenika i studenata. Mjesečni prijevoz do Rijeke stoji više od 500 kuna zbog čega neki moraju odustati od školovanja.

 -Svijesni smo da nam je budućnost u obrazovanju mladih i zato taj problem moramo riješiti, rekao je Karlić.

 Kada će se sanirati cesta od Lukova do Lovačkog doma Vepar zanimalo je vijećnika HDZ-a Darija Vlastelića. Predsjednik Općinskog vijeća Boris Miklić odgovorio je da se priprema prva faza rekonstrukcije, dogodine na redu je druga, a zatim treća faza do Doma. Za nekoliko dana počet će sanacija koja bi trebala premostiti problem do konačnog rješenja, zaključio je.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: Politika Općina Ekologija Gospodarstvo