Konstituirano Općinsko vijeće

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Vinodolske općine donijete su sljedeće odluke:

Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Boris Miklić- HDZ

potpredsjednik Općinskog vijeća postao je Kazimir Lučić- HDZ

potpredsjednik Općinskog vijeća Mihovil Mavrić -SDP

Za članove Općinskog vijeća Vinodolske općine izabrani su sljedeći članovi:

1.ROKO BROZOVIĆ SDP

2. BORIS GLAVAN HDZ HSLS

3. DARKO JERČINOVIĆ HNS

4. IVICA JERČINOVIĆ PGS

5. PAVAO KOMBOL HDZ HSLS

6. KAZIMIR LUČIĆ HDZ HSLS

7. MIHOVIL MAVRIĆ SDP

8. BORIS MIKLIĆ HDZ HSLS

9. BRANKO PANCIĆ Kandidacijska lista grupe birača

10. DAVOR SAFTIĆ HNS

11. ZORAN SPOJA Kandidacijska lista grupe birača

12. DARIO VLASTELIĆ HDZ HSLS

13. BOŽIDAR ZUBČIĆ HSS

U Mandatnu komisiju izabrani su:

za predsjednika:

1. Pavao Kombol, član Općinskog vijeća (HDZ)

za članove: 2. mr. Ivica Jerčinović, član Općinskog vijeća (PGS)

3. Dario Vlastelić, član Općinskog vijeća (HDZ)

U Odbor za izbor i imenovanja izabrani su:

za predsjednika: 1. Boris Glavan, član Općinskog vijeća (HDZ)

za članove:

2. Božidar Zubčić, član Općinskog vijeća (HSS)

3. Kazimir Lučić, član Općinskog vijeća (HDZ)

Tags: Politika Općina