Ivici Crniću posmrtna Nagrada za životno djelo

29.sjednica Općinskog vijeća

Na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća u starom sazivu vijećnici su prihvatili prijedlog Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna za 2016.g. i to u razdoblju od 1. siječnja 2016.g. do 31. prosinca 2016.g.  U prošloj godini planirani su prihodi u iznosu od 17.166.893,26 kn, a ostvareno je 15.500.181,79 kn ili 90,3 posto. Što se tiče rashoda planirani su u iznosu od 21.766.893,26 kn, a izvršeno je 15.105.033,01 kn ili 69,4 posto.

Vijećnici su, nadalje, prihvatili Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2016.g., izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u prošloj godini, izvješće o izvršenju Godišnjeg programa javnih potreba u 2016.g. i to za kulturu, predškolski dogoj te za osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, sport, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu. 

Na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja Vinodolske općine u 2017.g. vijećnici su jednoglasno dodijelili posmrtno Nagradu za životno djelo Ivici Crniću, bivšem načelniku Vinodolske općine koji je tijekom četiri mandata iznimno pridonio ukupnom razvoju i ugledu Vinodolske općine. 

       

KUD BRIBIR

Bruno Kraljić

foto:sport.com.hr

Godišnje nagrade vijećnici su dodijelili Kulturno umjetničkom društvu Bribir za izniman doprinos i rad na očuvanju kulturne baštine i običaja i tradicije Vinodolske općine i Bruni Kraljiću za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvoj sporta.

Zahvalnica - Plaketa  Vinodolske općine dodijeljena je vlč. Anti Cindriću za dugogodišnji rad i doprinos Župi Bribir.

Prihvaćeni su: Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Vinodolske općine od 2017.g. do 2020.g., Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2016.g., prijedlog Godišnjeg plana razvoja civilne zaštite Vinodolske općine za 2017.g.

Na sjednici je donijeta Odluka o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko- planinskih područja za financiranje provedbe kapitalnih projekata od interesa za razvoj Vinodolske općine.

Vijećnici su prihvatili prijedlog I. Izmjene i dopune Plana bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20 tisuća kuna do 200 tisuća kuna za robe i usluge i od 20 tisuća kuna do 500 tisuća kuna za radove, za 2017.g., te prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine i prijedlog Odluke o kupnji nekretnine k.o. Belgrad.

I na kraju, predsjednik Općinskog vijeća Boris Miklić, zahvalio je vijećnicima koji su, odradili svoju posljednju sjednicu u ovom sazivu prije lokalnih izbora, na uspješnom radu i odlukama koje su, tijekom svog mandata, donijeli na dobrobit razvoja Vinodolske općine.

 

 

Tags: Politika Bribir Općina Gospodarstvo