"Čistka" - od Bribira do Drivenika

Članovi tamošnjih mjesnih odbora, Lovačkog društva Medviđak i djelatnika Hrvatskih šuma, njih oko 4o sakupili su 6 tona  otpada ili 3 baje.  Drivenik/Tribalj – Klarići.  Na području mjesnog odbora Grižane  uklanjalo se divlja odlagališta smeća u Katlovo-Kričini. Tamo se akciji odazvalo desetak stanovnika i članovi LD Srndać. Prema riječima Borisa Miklića direktora Uprave šuma Senj–Šumarija Crikvenica,koja je organizator  i pokretač ove akcije, može sezaključiti  da je odbačenog smeća u prirodi sve manje. A lokacije koje su lani očišćene nisu ponovo onečišćene otpadom, što je također za pohvalu. Zadovoljni uspjelom akcijom iza koje je prostor Vinodolske općine ostao još čišći nego što je bio prije lanjske i ovogodišnje akcije,sudionici su se okrijepili lovačkim gulašom skuhanim od lovine triju lovačkih društava

Tags: Bribir Drivenik Ekologija