Općnisko vijeće: Sve Odluke uvijek idu na provjeru zakonitosti

Sjednica Općinskog vijeća, prva nakon smrti Ivice Crnića, započela je minutom šutnje za tragično preminulog načelnika. Većinom ruku prihvaćene su sve točke dnevnog reda, a najviše polemika izazvala je Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu.

Članovi oporbe postavljali su pitanja o zakonitosti odluke, potaknuti Zahtjevom Odsjeka za pravne i opće poslove, za skidanje te točke s dnevnog reda. U Zahtjevu, kojeg potpisuje Anto Matković, voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove i osoba zadužena za uočavanje nepravilnosti, stoji da prijedlog Odluke nije u skladu sa Zakonom i da ga je donijela neovlaštena Radna grupa. Ipak, vijećnici su, nakon pauze za konzultacije, donijeli Odluku o koeficijentima.

Željka Jurčić Kleković, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, rekla je da se promijenio ustroj što za posljedicu ima promjenu koeficijenata, a da zakonitost svake odluke provjerava Središnji državni ured u Rijeci.

- Ukoliko Ured ocjeni da ima nepravilnosti one će biti ispravljene na sljedećoj sjednici, zaključio je Boris Miklić, predsjednik Općinskog vijeća. Nezadovoljni odgovorima članovi oporbe napustili su sjednicu.

Uz Odluku o koeficijentima Vijeće je donijelo i Odluke o visini grobnih naknada, Izmjene i dopune Plana javne nabave i Plana bagatelne nabave, Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Vinodolske općine, Odluku o osnivanju Centra za kulturu "Katarina Zrinski", Odluku o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka te Odluku o prihvatu darovane nekretnine u vlasništvu Primorsko goranske županije.

Tags: Politika Općina