Dan Vinodolske općine

zivotno.JPG

Nagrada za životno djelo posmrtno je dodijeljena Dragutinu Barcu, a preuzela ju je njegova supruga Marija Barac

Povodom Dana Vinodolske općine 15. travnja održana je svečana sjednica Općinskog vijeća. Tom prilikom načelnik Vinodolske općine Ivica Crnić i predsjednik Općinskog vijeća Boris Miklić uručili su nagradu za životno djelo i godišnje nagrade.

Nagradu za životno djelo posmrtno je dobio Dragutin Barac, prvi načelnik Vinodolske općine, pod čijim vodstvom su doneseni prvi akti Općine, utemeljen jedinstveni upravni odjel, uređene prostorije, nabavljena prva informatička oprema. Svojim radom udario je temelje budućim uspjesima Vinodolske općine.

godisnja.JPG

Godišnju nagradu dobio je Marin Premeru koji je prve sportske korake započeo u NK Turbina. Danas je uspješni atletičar i reprezentativac Hrvatske u bacanju kugle. Svojim rezultatima osigurao je nastup na Olimpijskim igrama u Riu.

 

godisnja1.JPG

Blaž Barac dobio je Godišnju nagradu za uspjehe postignute u atletici, točnije u krosu i atletskim utrkama, triatlonu... Bio je prvak Hrvatske na 1 km i treći na 800m. Uz to, osvojio je mnogobrojne medalje i priznanja na raznim natjecanjima u Hrvatskoj i inozemstvu.

zahvalnica.JPG

Zahvalnicu  za promicanje i očuvanje kulturne baštine Vinodola dobio je KUD Bribir, a preuzela ju je njegova predsjednica Biserka Lončarić

 

Svečanoj sjednici prisustvovali su:zamjenik župana PGŽ Petar Mamula, predstavnici susjednih lokalnih jedinica- gradonačelnik Novog Vinodolskog Velimir Piškulić i predsjednik Gradskog vijeća Crikvenice Lovorko Gržac, predsjednici mjesnih odbora, predsjednici sportskih i kulturnih udruga i društava,direktori institucija, zapovjednik Policijske postaje Crikvenica, Dražen Zekić, ravnatelji škola,vrtića i mnogi drugi.

Načelnik Općine Ivica Crnić održaoje govor i ujedno podnio Izvješće o radu u protekloj godini koje u cjelosti prenosimo:

U ovom Izvještajnom razdoblju, koje praktički obuhvaća već treću godinu našeg mandata, provodili smo brojne aktivnosti i donosili niz odluka. Na putu njihove realizacije često smo se razmimoilazili u mišljenjima, neke od odluka dorađivali smo u više navrate, oko nekih se čak nismo mogli usuglasiti pa ih nismo ni donijeli, no sve to možemo shvatiti kao ukras demokraciji jer smo, ipak, glavninu odluka donijeli konsenzusom i većinom ih uspješno provodili. Možemo slobodno istaknuti da smo, u složenoj ekonomskoj situaciji sa smanjenim Proračunom, 2015. poslovnu godinu uspješno priveli kraju, ostvarili Proračun od 15,718.779, 75 kuna što u postocima iznosi čak 95% te da smo realizirali većinu od onog što smo planirali.

Ono što smatramo jednim od većih uspjeha je održana visoko postignuta razina društveno-socijalnog standarda kao i dio razvojne komponente. Osobito pažljivo planirali smo Proračun za ovu, 2016.g., vjerujući da ćemo moći planiranim sredstvima održati postignuto, ali i realizirati zacrtane planove i programe u tekućoj godini. I u ovom Izvještajnom razdoblju naša najveća pozornost bila je usmjerena na planiranje, izradu i donošenje dokumenta koji su bili neophodni za realizaciju programa koje smo u okviru Proračuna predvidjeli.

Najvažniji dokument koji smo donijeli u prošloj godini su II izmjene i dopune PPU Vinodolske općine.

Za donošenje toga plana potrošili smo jako puno vremena, ali izražavam zadovoljstvo što smo ga u konačnici ipak donijeli i što su upravo njegovim donošenjem stvoreni preduvjeti za realizaciju niza kapitalnih projekata, ali i stvoreni za gradnju našim mještanima koji to žele. S osobitom pozornošću bili smo usmjereni na izradu projektne dokumentacije, kao i na izradu geodetskih elaborata i parcelacije za potrebe projektiranja i rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Od značajnih projekata i programa izdvojio bih projekte sanitarne odvodnje, vodifikacije, projekte dječjih igrališta, boćališta i geotehničkih ispitivanja. Veći dio projekta je u fazi gotovosti, a neki su već i tijekom prošle i ove godine završeni. Odrađene su aktivnosti oko pripreme dokumentacije za kandidaturu projekata "Putevima Frankopana" te je s PGŽ sklopljen Sporazum o partnerstvu, u sklopu kojeg će se za sredstva iz EU kandidirati niz programa temeljenih na obnovi kulturne i povijesne baštine.

Izrađeno je energetsko certificiranje javne rasvjete Vinodolske općine, objekata u vlasništvu Općine, izrađen je Lokalni akcijski plan za zaštitu okoliša za Općinu.

U pripremi je izrada dokumentacije za izgradnju solarne punionice elektro automobila te izrada dokumentacije za reciklažno dvorište, a budući da je Vinodolska općina iskazala interes za sudjelovanjem u II fazi projekta eŽupanija izvršeno je anketiranje stanovništva i u tijeku je izrada Plana razvoja široko pojasne infrastrukture.

Također je izrađen Projekt prometnog uređenja prometnih površina stare jezgre Bribira, Nacrt izvješća o stanju u prostoru, a u tijeku su i poslovi za uvođenje Poslovne zone "Barci" u jedinstven registar poslovnih zona RH kao i poslovi izrade katastra nekretnina Vinodolske općine. Velika aktivnost djelatnika Komunalnog odjela kontinuirano je usmjerena na poslove legalizacije bespravno izgrađenih objekata. Prema podacima Županijskog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša za područje naše Općine treba realizirati 1096 zahtjeva, a do sada je ukupno odrađeno 65%.

U suradnji s Poduzetničkim centrom Vinodol i tvrtkom "Centum percent" iz Zagreba u završnoj smo fazi izrade PUR-a ( Plana ukupnog razvoja) Vinodolske općine. Na objavljenom natječaju Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu, ruralnom razvoju iz Programa RH za razdoblje 2014-2020 g., u podmjeri 7.1.1., Vinodolskoj općini dodijeljena su sredstva za izradu Programa, u iznosu od 81 250 kuna. Dokumentaciju i prijavu na Natječaj uspješno su pripremili LAG Vinodol u suradnji s Poduzetničkim centrom i stručnim službama Vinodolske općine, a posebno treba naglasiti da je Vinodolska općina jedina članica LAG- koja je uspjela realizirati sredstva po navedenoj podmjeri.

Izrađeni su i pokrenuti Programi javnih radova na temelju mjera zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2016.g. U Programu je i nastavak uređenja dijela infrastrukture, dok kroz Program pomoć u zajednici želimo pružiti pomoć starim i nemoćnim ososbama na području naše Općine. Evo, upravo izradom svih ovih projekata i programa, koje smo tijekom proteklog razdoblja ishodili, stvorili smo preduvjete za njihovu realizaciju, ali i za apliciranje na natječaje koji su već otvoreni i one koje još tijekom godine očekujemo. Pratili smo natječaje i koristili mogućnost kandidiranja gdje god smo imali osigurane tražene uvjete. Nastojali smo redovito, koliko smo bili u mogućnosti, izvršavati godišnje planove i programe iz oblasti gradnje i održavanja kao i godišnje planove javne nabave.

Uz zaista dobru suradnju sa ŽUC-om saniran je veći broj dionica na županijskim cestama. Od većih zahvata koji su u ovom izvještajnom razdoblju realizirani spomenuo bi nastavak dionice Lič-Lukovo, rekonstrukciju dionice Ćokovo-Kosavin kao i rekonstrukciju centra Triblja. Ukupna vrijednost samo ovih radova je više od 4 milijuna kuna, a do kraja godine planirane su također aktivnosti na još nekim područjima.

Svugdje gdje je bilo moguće, a i gdje je postojala potreba rekonstruirala se, uz suradnju s našim komunalnim poduzećem Vodovod Žrnovnica, i vodovodna mreža, pa je tako u 2015.g. završena sanacija cjevovoda Triblja, u Bribiru su izvršene rekonstrukcija cijevovoda u sv. Mikuli, Jargovu, Poduljinu, Podgori, Podskoči, Kričini i sv. Vidu. Uz sanaciju vodoopskrbnih cijevovoda realiziran je i projekt oborinske odvodnje centra Triblja. Ukupna vrijednost svih ovih radova je na razini 6 milijuna kuna.

Pri svakoj provedbi ovakvih većih zahvata, svojim radovima na premještanju trase ili povlačenjem novih energetskih vodova, uklapala se i Hrvatska elektroprivreda, tako da su prošle i ove godine izvršene djelomično rekonstrukcije mreže u Bribiru, Triblju i Grižanama. Obavljena su također izmještanja i gradnja novih dviju trafostanica u Triblju i jedne u Grižanama, a u ovoj godini planira se izmještanje trafostanice u Bribiru.

Na poticaj Općine, Hrvatske vode su kroz program sanacije, pogotovo prošle godine, nakon enormnih količina padalina, a u cilju zaštite od bujica i oborinskih voda, također provodile uređenje brojnih vodotoka i bujičnih tokova. Uvažavajući specifičnosti naše doline i želje za sprečavanjem štetnog djelovanja voda dogovoreni su zahtijevni radovi i u ovoj godini.

Od značajnih sanacija izdvojio bi sanaciju bujičnog vodotoka u Driveniku u predjelu Cerovići, proširenje korita Dubračine i izradu bajpasa radi povećanja protočnosti ispod mosta Pilina, uređenje slivnih voda Miroši, uređenje potoka Bosna ispod mosta Gradac u Bribiru, potoka Mala Dubračina, usmjeravanje toka kanala uz Županijsku cestu predio Štokolin te višekratne sanacije šteta nastalih na lokaciji mosta Slanac-Pelićev most.

Evo, ovom prigodom želim se svima njima posebno zahvaliti vjerujući u nastavak zaista dobre dosadašnje suradnje.

Znatne aktivnosti usmjeravali smo u poticanje gospodarstva, odnosno poduzetništva, turizma i poljoprivrede. U suradnji s Poduzetničkim centrom i dalje kontinuirano provodimo kreditiranje poduzetnika. Vinodolska općina za te namjene izdvaja sto tisuća kuna, a u 2016.g. Pokrenut je i Program mjera za poticaj poduzetništva, posebno u segmentu potpore mladih i početnika, tradicijskih deficitarnih i proizvodnih,  obrtničkih djelatnosti, potpore za razvoj ženskog i socijalnog poduzetništva. Za navedene mjere planirali smo 60 tisuća kuna, a realizirat će se u skladu s javnim pozivom.

S ciljem, ali i u želji obogaćivanja turističke ponude i prepoznatljivosti našeg Vinodola provodili smo i pratili, u okviru mogućnosti, zajedničke programe s našom Turističkom zajednicom.

Temeljem Programa o revitalizaciji poljoprivrede na području naše lokalne jedinice i putem Poljoprivredne zadruge "Plodovi Vinodola", u suradnji s PGŽ i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, provodili smo programe obnove višegodišnjih nasada u vinogradarstvu i voćarstvu, a uz potporu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ priveli smo kraju uređenje i obnovu novog prostora za rad Poljoprivredne zadruge, upravo ovdje u Driveniku.

Na području društvenog standarda i rješavanja socijalnih pitanja, iako smanjenim sredstvima u Proračunu, nastojali smo, a nastojimo i dalje održavati postignutu razinu. Financiramo redovan rad i program našeg Dječjeg vrtića, sufinanciramo programe obje škole i provodimo Program stipendiranja učenika.

I dalje sufinanciramo učenicima putne karte, financiramo produženi boravak u školi i pomoćnika u nastavi, sufinanciraju se programi u zdravstvu, a znatnim sredstvima ostvarujemo Socijalni program. Financiramo rad Dobrovoljnog vatrogasnog društva kojemu je lanjske godine, na traženje Općine, dodijeljeno, iz Programa mjera Vlade i novo vatrogasno vozilo.

Uz pomoć PGŽ održavamo prometnu povezanost sufinanciranjem prijevoznika Autotransa i Autotroleja. Uz sve to potičemo i u okviru mogućnosti Proračuna financiramo i rad brojnih udruga i društava na području naše lokalne jedinice. Evo, ovim Izvješćem želio sam prezentirati aktivnosti koje smo provodili kroz proteklu godinu dana.

Sve ostvareno rezultat je našeg zajedničkog rada, naše suradnje i velike potpore naših vanjskih institucija. Posebno želim istaknuti požrtvovan rad djelatnika Općinske uprave koji su sve ovo provodili. I na kraju, još jednom zahvaljujem svima koji su nam pomogli u realizaciji naših programa. Svima vama kao i i svim mještanima Vinodolske općine čestitam Dan općine, Dan oslobođenja našeg Vinodola. Zahvaljujem svima na odazivu, a posebno zahvaljujem učesnicima kulturnog programa i želim vam ugodan nastavak večeri, rekao je Ivica Crnić.

Skupu se obratio i Boris Miklić, predsjednik Općinskog vijeća koji je tom prigodom rekao:

Osobito mi je drago što imam čast susresti i pozdraviti ovogodišnje dobitnike nagrada, a raduje me što ću zajedno s načelnikom uručiti nagrade za njihov nesebičan rad i doprinos u razvoju i ugledu naše općine, te sportska dostignuća kojima se ne mogu pohvaliti i puno veći gradovi i općine. U svome kratkom pozdravnom govoru želio bih reći tek nekoliko riječi o protekloj godini, kao i iznijeti neke planove za našu lokalnu zajednicu u narednom periodu. Od posljednje svečane sjednice održali smo 7 radnih sjednica i raspravili i donijeli odluke po 70 točaka, a radom Vijeća Vinodolske općine pokazali smo da konstruktivne rasprave dovode do kvalitetnih odluka, unatoč različitim političkim uvjerenjima.

U narednom razdoblju cilj je, osim svakodnevnih komunalnih problema koje moramo rješavati, poticanja turizma, obrtništva i gospodarstva, istaknuti uređenje samog centra Bribira što je duži niz godina gorući problem, ali uz rješavanje i oborinske odvodnje samog centra, završiti projektiranja i krenuti s izgradnjom školske dvorane u Triblju, u suradnji s našim županijskim službama, jer smo svjedoci uređenja mnogih školskih dvorana u regiji. Napokon moramo staviti u funkciju turizma naše bogato povijesno naslijeđe, a posebno stari grad Drivenika, Kuću Klović i grad Bribir, a sve kroz Centar za kulturu koji planiramo osnovati još ove godine. Stalni problem koji želimo rješiti je stanje lokalnih prometnica za koje planiramo osigurati kreditna sredstva.

Ukidanje brdsko planinskog statusa kao i promjena porezne politike bitno su utjecale na funkcioniranje općine i naš razvoj, ali smo nekako prevladali prvu godinu, a nadamo se da će Vlast pronaći neko kvalitetno rješenje za nas koji smo imali taj status.

Mnoge svoje zamisli, ideje i planove nećemo moći sami realizirati, pa se i ubuduće nadamo da ćemo nailaziti na razumijevanje državnih i županijskih institucija, a također osigurati materijalna i financijska sredstva za ostvarenje naših planova i konkretnih projekata. Vama dragi gosti želim ugodan boravak u našoj Općini, obitelji dobitnika nagrade za životno djelo posthumno zahvala na dolasku, a dobitnicima godišnjih nagrada Marinu Premeruu i Blažu Barcu puno sportskih uspjeha i zahvala za prezentaciju naše općine u svijetu. Dobitniku Zahvalnice KUDu Bribir također puno uspjeha u radu. Na kraju želim zahvaliti svima Vama na dolasku u Drivenik, a našim dragim mještanima Vinodolske općine još jednom čestitati Dan Općine Vinodolske 15. travnja, zaključio je Boris Miklić.

U zabavnom dijelu progama Klapa tić i recitacije koje su pripremili  u OŠ Tribalj oduševili su publiku.

Tags: Bribir Drivenik Općina Tribalj Grižane