Prihvaćen Prijedlog proračuna za 2016.godinu

Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 14.prosinca 2015. prihvaćeni su Zaključci o Prijedlogu prve izmjene i dopune Proračuna za 2015.godinu kao i Prijedlog Proračuna Vinodolske općine za 2016.g. i Projekcija proračuna za 2017.-2018. godine.

Vijećnici su prihvatili i odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju bez valutne klauzule Vinodolske općine kod Poslovne banke u iznosu od 300 tisuća kuna za prevladavanje nelikvidnosti u  u Prvom kvartalu 2016.g. , a donijeli su i II Izmjene i dopune Plana bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20 tisuća kuna do 200 tisuća kuna, za robe i usluge te za radove od 20 tisuća kuna do 500 tisuća kuna.

Donesena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju poslovnih zona K12-BARCI, K14 Kamenolom i usvajanje Programa zona. Ažurirane su i evidencije komunalnih naknada.

cetrnaesta.jpg

Općinsko vijeće

 

 

 

Tags: Politika Općina Gospodarstvo