Vjetroelektrane ipak neće na referendum

 vjet.jpg

Referendum o prihvaćanju novog prostornog plana kojim se otvara mogućnost izgradnje vjetroelektrana u Vinodolskoj općini ipak neće biti održan. Odlučili su tako vijećnici i time preuzeli odgovornost za otvaranje prostora investiciji od milijardu eura koliko bi vjetroelektrane i drugi projekti trebali donijeti u Vinodolsku općinu.

Za referendum glasalo je šest vijećnika vladajuće koalicije SDP-a, PGS-a i HSS-a dok su vijećnici HNS-a, Reformista i HDZ-a, njih sedam, bili protiv referenduma. Zapravo, oporba se odlučila protiv referenduma jer su smatrali da referendumsko pitanje koje govori samo o prihvaćanju Prostornog plana prikriva svrhu referenduma koja bi trebala otkriti jesu li Vinodolci za izgradnju vjetroelektrana ili nisu. Naime, po prijedlogu vladajuće koalicije pitanje je trebalo glasiti: »Jeste li za donošenje II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Vinodolske općine?« Tome su se usprotivili HDZ-ovi vijećnici koji su predložili amandman koji se odnosi na gradnju vjetroelektrana. Vlast je tvrdila da se prijedlog ne može uvažiti jer se, prema zakonu, referendumsko pitanje mora odnositi na cjelinu prostornog plana, a ne na njegove djelove, što su potkrijepili mišljenjem Ministarstva i Županije.Nakon tri pauze za konzultacije i rasprave između oporbe i vladajućih konačno je donijeta odluka da se referndum neće održati. Time su uštedjeli 50 tisuća proračunskih kuna i preuzeli odgovornost za donošenje odluke.

Sanacija ceste kroz Drivenik se nastavlja

Darko Jerčinović, vijećnik HNS-a govorio je o propustima koji su napravljeni prilikom asfaltiranja i potrebi za konačnim rješenjem toga problema. Načelnik Ivica Crnić rekao je da će se radovi nastaviti, no moraju se sačekati povoljnije vremenske prilike kako bi se mogao mogao otvoriti trup ceste. Ustvrdio je da se ne može govoriti o lošem projektu jer radovi još uvijek traju.

Nezadovoljni suradnjom s KD Ivanj

Komunalno društvo »Ivanj« za Vinodolsku općinu obavlja neke od komunalnih djelatnosti poput odvoza smeća. Vijećnici su nezadovoljni postupanjem Ivanja kada je u pitanju otvaranje mrtvačnica. Naime, Ivanj posjeduje ključeve mrtvačnica u vlasništvu općine zbog obavljanja svoje djelatnosti. Problem je što Ivanj otvaranje mrtvačnica naplaćuje pogrebnom koncesionaru iz Kostrene 200 kuna. Na kraju trošak pada na leđa obitelji pokojnika. Vijećnici su protiv takvog naplaćivanja i misle da mrtvačnice može besplatno otvarati i netko iz Vinodolske općine. Vijećnik Zoran Spoja smatra da je vrijeme da se raspiše natječaj i promijeni »Ivanj«.

Grižane vjerojatno dio europskog projekta za financiranje kanalizacije i pročistača

Grižane će vjerovatno biti dio europskog projekta kojim će se financirati kanalizacija i pročistači otpadnih voda u Crikvenici i Novom. Budući da Europu ne zanimaju administrativne granice već cjeline Grižane imaju priliku biti dio projekta za čije je projektiranje je dobiveno 11 milijuna kuna.

Tags: Politika Općina Ekologija Gospodarstvo