Lakši život za najugroženije

opcinsko.jpg

Na svojoj prvoj sjednici, nakon godišnjih odmora, Općinsko vijeće donijelo je niz važnih odluka, među kojima i plan i izvršenje Proračuna za razdoblje od 1. siječna do 30. lipnja 2014.g., a prihvatilo je i njegove izmjene i dopune.

Također, vijećnici su donijeli odluku o socijalnoj skrbi na području Vinodolske općine. Osobe i obitelji koje ispunjavaju propisane uvjete tom odlukom imaju pravo na: pomoć za podmirenje troškova javnog prijevoza učenika i studenata, pomoć za podmirenje stanarine, pravo na naknadu za troškove stanovanja, jednokratnu novčanu pomoć, pomoć za podmirenje pogrebnih troškova, pomoć pri boravku djece u jaslicama i vrtiću, oslobađanje od komunalne naknade, besplatan odvoz kućnog otpada, besplatnu vodu i troškove kanalizacije te pravo na troškove ogrijeva. Nadalje, ostvaruju pravo na pomoć za podmirenje troškova električne energije, oslobađanje od troškova pričuve, pravo na financiranje produženog boravka, kao i pravo na financiranje smještaja u zdravstvenim ustanovama za psihički bolesne osobe (Psihijatrijska bolnice Rab i Lopača) te ustanovama socijalne skrbi (Domovima/. Također u osnovnim školama Juraj Julije Klović i dr. Josip Pančić imaju pravo na pomoć za podmirenje troškova marende. Socijalnim programom, pod propisanim uvjetima, ostvaruje se pravo i na novčanu pomoć za redovito školovanje učenika i studenata, odnosno na socijalne stipendije te pravo na sufinanciranje smještaja u Dom za učenike srednjih škola. Uz to vijećnici su prihvatili i prijedloge za druge oblike pomoći poput pomoći za novorođenu djecu, za djecu s poteškoćama u razvoju, pravo na pomoć u kući te aktivnosti, programe, projekte i pomoći za građane i starije osobe i aktivnosti namijenjene osobama s invaliditetom.

Donesena je i Odluka o osnivanju Savjeta mladih, a prihvaćene su i izmjene i dopune Plana bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20 tisuća kuna do 200 tisuća kuna za robe i usluge i od 20 tisuća kuna do 200 tisuća kuna za radove.

Načelnik Ivica Crnić podnio je izvješće o svom radu za prvo polugodište 2014. g. kao i izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Vinodolske općine za 2013. godinu.

Vijećnici su ukidanuli status javnog dobra za dio kuće i dvorište u Belgradu /z.k.ul. br.1044k.o./ jer u naravi ne predstavljaju javno dobro, odnosno put, već su dio kuće i okućnice.

Tags: Politika Općina Gospodarstvo Socijalni program