Sjajna predsezona najavljuje dobru sezonu

iris.jpg

Iris Bruketa

 

U periodu od 1. 1. do 30. 6. ove godine na području Vinodola boravilo je ukupno 1.235 gostiju i ostvareno je ukupno 10.071 noćenje. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine ostvaren je porast noćenja od čak 30%. Ovi predsezonski rezultati vesele, jer još jednom potvrđuju činjenicu kako specifičan oblik turizma, pogotovo kada govorimo o kapacitetima ruralnih kuća, ima svoje tržište, odnosno da to poglavito dolazi do izražaja u predsezonskom i posezonskom periodu, izjavila je  IRIS BRUKETA, direktorica Turističke zajednice Vinodolske općine što je i bio povod za razgovor o turističkim potencijalima Vinodola:

Kako ste se pripremili za sezonu?

Turistička zajednica Vinodolske općine, sukladno prethodno usvojenom Planu i programu za 2014. godinu, obavlja postavljene i zadane aktivnosti kao što su: dopunjavanje turističke ponude novim sadržajima, promocija, poticanje, koordiniranje i organizacija kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, poticanje zaštite, održavanja i obnavljanja kulturno-povijesnih spomenika i njihovo uključivanje u turističku ponudu, organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora i sl. Raznolikost i ljepota krajolika, povijesne i kulturne znamenitosti kao i blizina razvijenih turističkih odredišta Crikvenice i Novog Vinodolskog omogućuje razvoj raznolike turističke ponude na području Vinodola. Stoga planirano i provodimo sve poslove ne samo tijekom sezonskog perioda, već i tijekom cijele godine. Što se tiče same sezone, ona je razumljivo najzahtjevniji period; prijava gostiju i vikendaša, dolazak izletnika, različite marketinške aktivnosti te organiziranje raznih događanja. U sezonskom periodu, po uzoru na prethodne godine, nastavljamo s realizacijom nekoliko tradicionalnih projekata kao što su 14. Vinodolske ljetne večeri, 11. Ružica Vinodola, Dani smokav, itd. Takve aktivnosti smatramo izuzetno važnim za daljnju turističku budućnost Vinodola kao turističke destinacije. Strateški cilj Turističke zajednice Vinodolske općine i dalje je razvoj selektivnog oblika turizma, odnosno daljnje afirmiranje Vinodola kao destinacije ruralnog, kulturnog i aktivnog turizma.

Recite nešto o rezultatima predsezone i kakvi su u odnosu na lanjsku predsezonu te kakvi su ukupni rezultati prošlogodišnje turističke sezone?

U periodu od 1. 1. do 30. 6. ove je godine na području Vinodola boravilo ukupno 1.235 gostiju i ostvareno je ukupno 10.071 noćenje.

                                                                                          Porast noćenja 30%

U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine bilježimo porast noćenja od čak 30%. Ovi predsezonski rezultati nas zaista vesele, jer još jednom potvrđuju činjenicu kako specifičan oblik turizma, pogotovo kada govorimo o kapacitetima ruralnih kuća, ima svoje tržište, odnosno da to poglavito dolazi do izražaja u predsezonskom i posezonskom periodu. U prilog tomu ide i sve veći broj registriranih iznajmljivača upravo takvih smještajnih kapaciteta. Danas imamo niz prepoznatljivih projekata, godišnje ostvarenih preko 50.000 noćenja i 700 kreveta u općini koja nije imala turističke tradicije. Stoga ono što permanentno doprinosi i potiče na daljnji razvoj je stalni statistički porast dolazaka i noćenja i kvaliteta smještaja, posebice u ruralnim objektima koji bilježe izvrsnu popunjenost. Udio u ostvarenim noćenjima u ruralnim objektima dostiže trećinu od ukupnog ostvarenog broja noćenja u registriranom komercijalnom smještaju, te time postajemo prepoznatljiva i reprezentativna destinacija. I unatoč tomu napominjemo i dalje da bit vinodolske priče nisu brojke, već poruka da specifičan turizam može oživjeti kraj, zadržati ljude, očuvati i oplemeniti spomeničku baštinu i temeljiti razvoj na autohtonoj ponudi.

 

lila.jpg

Vinodolske ljetne večeri tradicionalno su odlično posjećene

 

Što očekujete od glavne sezone, jesu li rezervirani kapaciteti?

Statistički gledano, prvih šest mjeseci obećava uzlazni trend povećanja broja dolazaka i noćenja, kao i popunjenje svih kapaciteta. U stalnom smo kontaktu s našim iznajmljvačima i sudeći po njihovim najavama „booking“ bi trebao biti bolji od prethodne godine. Premda, i oni nezadovoljni sadašnjim stanjem rezervacija uvjerili su se primjerom prošlih godina novim 'europskim trendom', očito uzrokovan krizom, da je sve više prisutan oblik 'last minute' rezervacija. Niži standard, te lako i brzo promjenjiva finacijska situacija razumljivo diktiraju kretanje potencijalnih gostiju i sve je više onih koji se zadnji tren odlučuju na odmor. Srećom onda da i ti 'zadnje minutni' turisti odaberu naš kraj.

Na koji način TZO svojim aktivnostima utječe na turističke rezultate?

U 15 godina je anonimna dolina s nekoliko iznajmljivača, koju su mnogi miješali s Novim Vinodolskim, postala prepoznatljiva destinacija. Ponajprije po ruralnom turizmu, ali i po brojnim projektima koji izlaze iz klišea „sunce i more“.

                                                                                     Izgradili smo vlastiti identitet i brand

Od 1998. godine, kada je osnovana Turistička zajednica, izgradili smo vlastiti identitet i „brand“, te smo postali prepoznatljiva turistička destinacija. Naravno da uvijek može bolje i više, no svi smo svjedoci razdoblja kada je financijska slika svugdje poprilično narušena i osjeti se u svim segmentima i područjima. Kada je riječ o Turističkoj zajednici Vinodolske općine, ima još dosta nerealiziranih planova jer, nažalost, 'ne može se glavom kroz zid', misleći na onu "isklišeiziranu" formu: ponekad su ambicije jedno, a stvarnost drugo. Raspolažemo skromnim financijskim mogućnostima koja otežavaju rad i poslovanje Turističke zajednice, a samim tim i realizaciju opsežnih aktivnosti i projekata. No, mi smo optimistični i sve ono što smo do danas napravili bilo to, sukladno raspoloživim proračunom, puno ili skromno ponosni smo što se ti rezultati vide izvana što je i u interesu turističke razvojne orijentacije Vinodolske općine. Posljednjih nekoliko godina ugostili smo na stotine novinara, televizija, putopisaca, fotografa, snimatelja i raznih grupa. Kada se vide njihove reakcije i oduševljenje viđenim i posjećenim, stvara se osjećaj koji zaista motivira i potiče na daljnji rad. Nadalje, osobno smatram da imam sreću što sam sa svojim vrijednim suradnicama Alenkom Spojom i Martinom Trišić okružena ljudima koji mi od početka pomažu, surađuju i konstruktivno predlažu razne ideje i aktivnosti. Prije svega, to su članovi Turističkog vijeća, Nadzornog odbora i Skupštine Turističke zajednice Vinodolske općine na čelu kako s bivšim predsjednikom Ivicom Jerčinovićem, tako i sadašnjim Ivicom Crnićem. Tijela turističke zajednice predstavljaju članovi koji su neposredno ili posredno u turizmu, osobe koje su apsolutno otvorene za svaku suradnju, s konstruktivnim kritikama i afirmativni... Neizostavna je suradnja i sa sva četiri mjesta, nastojimo i u interesu nam je za sve primjenjivati ravnomjeran tretman, jer svako mjesto ima svoje specifičnosti i različitosti, a opet su jedna cjelina. Da nema takve podrške bilo bi teško biti produktivan i operativan jer poticajno okruženje je, na kraju, ključ za postizanje dobrih i vidljivih rezultata.

 

prisnac.jpg

Dani prisnaca promoviraju autohtona jela

Što, po vašem mišljenju, nedostaje u turističkoj ponudi Vinodolske općine?

Vinodol, uz sve svoje komparativne prednosti, te uz analizu i proučavanje novih turističkih trendova i spoznaja, može oblikovati vrhunsku turističku ponudu i formirati jedinstveni imidž i nametnuti se kao top destinacija, odnosno kao turistička marka. Kao mikrodestinacija Crikveničko-vinodolske rivijere, koja ima turističku tradiciju staru više od sto godina, Vinodol se treba razvijati, ne kao dodatna ponuda nego, i dalje kao samostalni turistički proizvod i izgraditi vlastitu marku, koja bi trebala rezultirati povećanjem smještajnih kapaciteta, i to prvenstveno u segmentu razvoja ruralnog turizma i agroturizma.

                                                                                  Unaprijediti eno-gastro ponudu

Ono što trenutno kronično nedostaje na području Vinodola svakako je gastro ponuda, poput restorana baziranih na tradicionalnoj kuhinji. Gostima, uz smještaj, treba ponuditi i ostale sadržaje i zadržati ih da čim više vremena provode upravo na našem području. Danas je eno-gastro ponuda jak argument dolaska gostiju u određenu destinaciju, te se nadamo da će se s vremenom i to razviti po uzoru na mnoge destinacije koje prednjače upravo po ovakvim inicijativama. Malo je mjesta u Hrvatskoj koja desetljećima njeguju i pripremaju "stare" recepture i delicije kao što je npr. bribirski prisnac. Stoga, takva jela treba promovirati u gastro ponudi gdje gost ima priliku kušati autohtone specijalitete ovoga kraja. Budući da je glavni razvojni pravac razvoj ruralnog turizma, cijela ideja treba se i dalje temeljiti na autentičnosti Vinodolske doline, sačuvanom krajoliku, netaknutoj prirodi, kulturno - povijesnoj baštini, sačuvanim seoskim jezgrama, prirodnoj raznolikosti, ekološkim proizvodima, sačuvanim pučkim i lokalnim običajima, što dolini donosi marku zdravog i aktivnog života, opuštenosti i osobne identifikacije s lokalnim stanovništvom i njegovom kulturno - povijesnom baštinom. Vinodol tako postaje meka antistresnog turizma ne samo za inozemne i domaće goste već i za lokalno stanovništvo Crikvenice, Novog Vinodolskog pa i ostatka županije.

Na koji način koristite svoju komparativnu prednost da ste "korak od mora dva od sniga"?

Prije svega, Vinodolska općina svoj razvoj mora zahvaliti dobrom geoprometnom položaju. Sve kvalitetnije prometnice omogućavaju dolazak motoriziranim turistima na ovu destinaciju u samo nekoliko sati. Na udaljenosti do 500 km nalaze se glavna emitivna tržišta tradicionalno prisutna na ovoj rivijeri, poput južne Njemačke, Austrije, Mađarske, Češke, Slovačke i Italije. Karakteristika Vinodola je raznolikost prostora, što obuhvaća raznolike prirodne pejzaže, od morskih, preko zelene doline, do kontinentalnoga šumskog predjela planinskog platoa podno Velike Kapele. Upravo slogan 'korak od mora, dva od sniga', odnosno takva velika prostorna raznolikost i atraktivan položaj povećava ambijentalnu vrijednost Vinodola kao turističke destinacije, i pruža posebne i najveće mogućnosti upravo za rekreaciju i opuštanje. Tako ekološki očuvan prostor važan je i dragocjen resurs koji adekvatno i konstantno uključujemo u turističku ponudu. Stoga prednost položaja „koraka od mora, dva od sniga“ predstavlja model kojem je jedna od glavnih svrhovitosti stvaranje prepoznatljive slike u javnosti. Ta je svrhovitost u turizmu izuzetno značajna, pogotovo kad se govori o stvaranju pozitivne slike o određenoj destinaciji ili cijeloj zemlji kao turističkom odredištu.

Kakva je vaša vizija razvoja turizma u Vinodolskoj općini i što turizam znači za ukupan razvoj Općine?

Područje Vinodola mora graditi svoju turističku budućnost u nasljeđu prošlosti uz uvažavanje znanja i sposobnosti profesionalnih kadrova i lokalnog stanovništva, a strategija podizanja konkurentnosti bit će upravo u ponovnoj valorizaciji tradicijskih vrijednosti i osiguranju najviše kvalitete ponude svih sadržaja destinacije i smještajnih kapaciteta visoke kvalitete, pri čemu naglasak treba staviti na očuvanje autohtonih etno i ambijentalnih vrijednosti uz kontinuirano povećanje kvalitete i razvoj kadrova.

                                                                           Moramo i dalje razvijati naše bogate resurse

Kao ključni resursi, na kojima je moguće razvijati ruralni turizam u Vinodolu ističu se: - veliki broj starih, autohtonih primorskih kuća, čak i čitavih malih sela, koje su zapuštene slijedom procesa depopulacije Vinodola - prirodna privlačnost flore i faune Vinodolske doline i šumskog predjela Vinodola, koje su u potpunosti zaštićene i Prostornim planom posebnih obilježja Vinodolske doline - bogata kulturno - povijesna baština Vinodola, posebno frankopanskih kaštela i crkava (kašteli u Driveniku, Grižanama i Bribiru, Kuća Klović...) - potencijal za razvoj poljoprivrede, agroturizma i autohotne ponude - daljni razvoj aktivnog turizma (planinarenje, šetanje, biciklizam, sportski ribolov, paragliding, zmajarenje, slobodno penjanje...). Sve navedeno predstavlja ogroman potencijal, te objektivno možemo reći i rijetkost da se na jednom području nalazi takva raznolikost ponude. Izvrsna smo destinacija ne samo za goste koji tu borave, već i izletnike; svega nekoliko kilometara od mora imamo Tribaljsko jezero, drivenički kaštel, novouređenu Kuću Klović, bribirsku kulu, vidikovce, više od 300 km označenih planinarskih staza i šetnica, biciklističkih staza... Zahvaljujući prirodi i bogatoj prošlosti temelje imamo, sve ostalo je na nama da dalje nadograđujemo, upotpunjujemo i razvijamo. Ništa ne moramo izmišljati.

 

vidikovac.jpg

Vidikovci "Oči Vinodola" svojom ljepotom osvajaju posjetitelje

Kakvu suradnju ostvarujete s Vinodolskom općinom?

Odnosi s tijelima vlasti su za lokalnu turističku zajednicu vrlo značajni. U našem slučaju Vinodolska općina je kao jedinica lokalne samouprave osnivač, a zbog nedovoljnih izvornih prihoda i glavni financijer turističke zajednice jer, nažalost, naši vlastiti izvori prihoda koje ostvarujemo od turističke članarine i boravišne pristojbe još su uvijek nedostatni za realizaciju naših planova i samofinanciranje. Sukladno Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, predsjednik Turističke zajednice je načelnik Općine, a budući da je Vinodolska Općina turizam označila kao okosnicu budućeg razvitka, kontinuirano se koordinira rad s Načelnikom Ivicom Crnićem. Kao što sam već spomenula s predsjednikom Turističke zajednice, odnosno Načelnikom ostvarili smo izvrstan odnos, podršku i razumijevanje. Takva pozitivna koordinacija je od izuzetne važnosti i zahvalni smo da je na čelu naše Turističke zajednice osoba koja ima sluha za turizam i sve ono što smo do sada realizirali ne bismo uspjeli bez zajedničke suradnje.

                                                                         

Izmjena Zakona o turističkim zajednicama

Prema najavama iz Ministarstva turizma, slijedi izmjena Zakona o turističkim zajednicama, boravišnoj pristojbi i turističkoj članarini, koji bi, ako sve bude po planu, trebao u primjenu od 1. siječnja 2015. godine. Destinacijske menadžment organizacije (DMO) su organizacije u koje bi se na regionalnoj razini trebale pretvoriti turističke zajednice te u suradnji s privatnim sektorom, lokalnom upravom i svima u regiji upravljati turističkim razvojem cijele regije, uz novu mogućnost obavljanja komercijalne djelatnosti, što turističke zajednice sada ne mogu. Budući da se još uvijek ništa konkretno ne zna o preustroju turističkih zajednica, nije ni bitno kako će se ured u kojem se osmišljava budućnost turizma zvati, kako će biti ustrojen, bitno je da Vinodolska općina nastavi turistički zalet. U tom slučaju, nadamo se da opet neće biti bitnija forma od sadržaja koji se gradi skoro jednu punoljetnost. (I.B.)

Tags: Politika Ekologija Turizam