Poljoprivrednici mogu zakupiti ili otkupiti državno zemljište

 lag.jpg

 Sudionici predavanja

Lokalna akcijska grupa(LAG) “Vinodol” bila je organizator predavanja “Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH” koju je u Bribiru održala Agencija za poljoprivredno zemljište (APZ)  s ciljem provedbe LEADER pristupa.  Predavanje je dio informativne kampanje o provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu.Cilj  je informirati jedinice lokalne samouprave o novostima iz Zakona o poljoprivrednom zemljištu  te poljoprivrednike (OPG) i ostale zainteresirane kako se prijaviti za najavni poziv za dodjelu državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup na 50 godina ili otkup zemljišta.

Dosadašnji komplicirani i dugoročni postupak skraćen je na šest koraka zbog boljeg iskorištenja državnog zemljišta u poljoprivredne svrhe. Primorsko- Goranska Županija ima 23 tisuće ha neiskorištenog  poljoprivrednog zemljišta koje treba stavtii u upotrebu. Svatko tko je zainteresiran za zakup ili otkup zemljišta treba se javiti u svoju jedinicu lokalne samouprave (Općinu ili Grad).

Tags: Gospodarstvo