Općinsko vijeće donijelo odluke važne za funkcioniranje Općine

Nakon aktualnog sata, na kojem se ponajviše raspravljalo o komunalnim problemima Vinodolske općine, Općinsko vijeće donijelo je niz  značajnih odluka.

Prihvaćen je Godišnji obračun Proračuna za 2013.g. i donijeta odluka o kratkoročnoj pozajmici Vinodolske općine. Zatim je donesen Pravilnik o provedbi postupka male nabave bagatelne vrijednosti, usvojen je Plan javne nabave za 2014.g. te donesen Plan male nabave bagatelne vrijednosti, procijenjene vrijednosti od 20 tisuća kuna do 200 tisuća kuna za robe i usluge i od 20 tisuća kuna do 500 tisuća kuna za radove.

Nadalje, donesena je Odluka o mjesnoj samoupravi kao i Odluka o izboru članova Vijeća mjesnih odbora na području Vinodolske općine. Donesena je i Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora Bribira, Grižane-Belgrada, Triblja i Drivenika, a predloženi su i kandidati za suce porotnike Općinskog suda u Crikvenici.

Prihvaćeno je izvješće o radu načelnika Vinodolske općine za drugo plugodište 2013.g. te donesena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine na k.č.br. 20778, k.o. Bribir.

Tags: Politika Općina Gospodarstvo