LAG - objava za medije

 

  • Predavanje „Provedba LEADER pristupa u Republici Hrvatskoj danas i za razdoblje 2014.-2020.“; upoznavanje članova LAG-a s LEADER pristupom; održano u Vijećnici Vinodolske općine u Bribiru, 27.09.2013.g.
  • Radionica „EU fondovi – mogućnost financiranja projekata“, radionica je bila namijenjena svim članovima i ostalim zainteresiranim dionicima s područja LAG-a, s ciljem da ih se uputi na promišljanje i pripremu EU projekata; održano u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, 22.11.2013.g.
  • Radionica poljoprivreda, ribarstvo i ruralni razvoj „Od ideje do projekta“; stjecanje znanja potrebnih za kvalitetnu izradu projekta i vođenje svih postupaka do konačne isplate sredstava; održano u Gradskoj vijećnici Grada Novi Vinodolski, 02.12.2013.g.
  • Trodnevna radionica „Poljoprivreda, ribarstvo i ruralni ravoj – PRIPREMA PROJEKTA“; radionice su bile namijenjene svima koji su željeli steći znanja potrebna za izradu projektne dokumentacije i vođenje svih postupaka po mjerama unutar IPARD programa; održane u Gradskoj vijećnici Grada Crikvenice, u periodu 09. do 11.12.2013.g.

Osim navedenih radionica, LAG „VINODOL“ prisustvovao je i na seminarima u Zagrebu, Iloku i Zadru, na kojima se također raspravljalo o LEADER pristupu i ulozi LAG-ova kao nositelja ruralnih područja.
U svrhu upoznavanja s projektima koji će se financirati putem LAG-a „VINODOL“, 03.09.2013.g. organiziran je posjet ruralnim vilama i masliniku u Bribiru, s naglaskom na ruralni razvoj Vinodola. Domaćini su bili načelnik Vinodolske općine Ivica Crnić i predsjednik LAG-a „VINODOL Ivica Jerčinović, a delegaciju su činili dožupan Primorsko-goranske županije i ujedno predsjednik LAG-a Gorski kotar Petar Mamula, savjetnik za poljoprivredu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj PGŽ-a Mladen Brajan, direktorica konzultantske kuće Centumpercent d.o.o. Tatjana Malečić Pezelj, voditeljica LAG-a Gorski kotar Svjetlana Kasunić, kao i predsjednica LAG-a Terra Liburna Anđela Cvjetković te stručna suradnica u Regionalnoj razvojnoj agenciji PORIN, Doris Šošić. Za početak, pojetili su ruralnu vilu „Villa Vallis“ u vlasništvu Mirjane i Petra Fuchsa, zatim maslinik OPG-a „Kršul“ a potom i vinariju „Pavlomir“ u Novom Vinodolskom te Poljoprivrednu zadrugu „Studec“ u Pavlomiru.
U svrhu promoviranja LAG-a „VINODOL“, 25.10.2013.g. organizirana je manifestacija „Berba maslina“ u masliniku OPG-a „Kršul“, na kojoj su pored LAG-a sudjelovali i Vinodolska općina, TZO Vinodol i Poljoprivredna zadruga „Plodovi Vinodola“.
Dana 09.12.2013.g. potpisan je Sporazum o suradnji Lokalnih akcijskih grupa na području Primorsko-goranske županije, u svrhu povezivanja i suradnje postojećih LAG-ova uz potporu Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu radi daljnjeg razvoja i unapređenja rada samih LAG-ova i njihovih zajednica.
Pored provedenih aktivnosti, također se oprema i ured LAG-a „VINODOL“, u kojem su zaposleni voditeljica ureda i dva stručna suradnika, a izrađena je i web stranica LAG-a.

Ivica Jerčinović, predsjednik LAG-a

Tags: Bribir Drivenik Općina Gospodarstvo Tribalj Grižane