Vijesti

Natječaj za izbor osoba čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim sredstvima

Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, tradicionalno, od 1995. raspisuje Natječaj za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima te dodjeljuje inovatorima bespovratna poticajna sredstva za razvoj inovacija.

Ove godine osigurano je 150.000,00 kuna bespovratnih poticajnih sredstava koje se planira rasporediti za razvoj najbolje ocijenjenih inovacija .

Dana 28. kolovoza 2019. u Novom listu i na Internet stranicama Primorsko-goranske županije objavljen je NATJEČAJ za izbor osoba s područja Primorsko - goranske županije čiji će se razvoj inovacija sufinancirati bespovratnim poticajnim sredstvima u 2019.  (Tekst Natječaja  i obrazac prijave  se nalazi u privitku).

Prijave na Natječaj se moraju predati na propisanom Obrascu (u privitku), s propisanom dokumentacijom i u propisanom roku - do 30. rujna  2019. do kad je Natječaj otvoren. 

 

I. Opći uvjeti:

Pravo sudjelovanja imaju fizičke osobe - autori inovacija (u daljnjem tekstu: inovatori) s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije.

Kandidirati se može inovacija (izum ili industrijski dizajn) za koju je u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo (DZIV) ili odgovarajućoj međunarodnoj ili nacionalnoj instituciji iz područja industrijskog vlasništva zaprimljena prijava ili izdana isprava o priznatoj zaštiti tijekom 2018. ili 2019. godine. Neće se razmatrati predmeti s obustavljenim postupkom ili odbijenom zaštitom.

Inovacije koje su sufinancirane bespovratnim poticajnim sredstvima ranijih godina, neće se razmatrati.

Inovator može prijaviti više inovacija, ali pravo na sufinanciranje može ostvariti samo jedna inovacija.

Posebno će se stimulirati tri najuspješnije inovacije mladih inovatora (do navršenih trideset godina).

Prijave koje ne prođu bodovni prag od minimalno 25% od ukupno mogućih bodova, neće biti sufinancirane bespovratnim poticajnim sredstvima.

 

II. Popis obvezne dokumentacije:

Popunjen Obrazac prijave, uključivo: opis inovacije, sažetak opisa, slike, skice ili fotografije. Preporuka je da se uz navedeno priloži i opis prednosti inovacije, dodatna objašnjenja te doda životopis, profesionalni razvitak i angažman autora inovacije u inovacijskoj djelatnosti.

Preslika osobne iskaznice i dokaz o žiro-računu.

Preslika Obrasca P1 ili D1 ovjerena pri DZIV ili patentni spis, odnosno spis o priznatom dizajnu ili preslika rješenja.

 

III. Ostale odredbe:

Prijave dostavljene bez tražene dokumentacije i van roka neće se razmatrati.

Povjerenstvo ima pravo pretraživati dostupne baze podataka i utvrđivati inovativnost inovacije te na temelju nedostatka navedenog odbiti zahtjev.

S inovatorom se sklapa ugovor o sufinanciranju razvoja inovacije bespovratnim poticajnim sredstvima.

Prijave se dostavljaju u pisanoj formi i trebaju obvezno sadržavati ispunjen i potpisan Obrazac prijave na Natječaj O-19 (preuzima se iz priloga ove obavijesti, s internetskih stranica Primorsko-goranske županije: pgz.hr ili u sjedištu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, Slogin kula 2, Rijeka) s pripadajućom obveznom dokumentacijom.

Prijave se mogu dostaviti osobno u pisarnicu ili poštom u omotnici na adresu: Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za  turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj, Slogin kula 2, 51000 Rijeka, s naznakom Natječaj za inovatore.

Rok za podnošenje prijava s prilozima je zaključno s danom 30. rujnom 2019. godine (ponedjeljak).

Svojim potpisom na Obrascu prijave na Natječaj prijavitelji daju privolu Primorsko-goranskoj županiji za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka za potrebe provedbe predmetnog Natječaja te praćenje stanja prijavljene inovacije, a sukladno s važećom zakonskom regulativnom kojom se uređuje zaštita osobnih podataka.

Rezultati Natječaja objavit će se najkasnije do 20. prosinca 2019. godine na internetskoj stranici Primorsko-goranske županije: pgz.hr.

 

NATJEČAJ I OBRAZAC PRIJAVE - INOVATORI 2019  

Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta

 

Naziv projekta:

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

Reciklažno dvorište Podbadanj Grižane

KK.06.3.1.03.0174

Naziv korisnika:
Općina Vinodolska općina

Kratki opis projekta:


Projekt Reciklažno dvorište Podbadanj Grižane doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Projekt Reciklažno dvorište Podbadanj Grižane doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana Gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. (NN 3/17) (u nastavku PGO RH 2017.2022.).

Korisnik bespovratnih sredstava projekta „Reciklažno dvorište Podbadanj Grižane“ je Općina Vinodolska općina. Lokacija projekta je na području Vinodolske općine na novoformiranoj k.č.br. 90/8 K.O. Grižane (nastale od dijela k.č.br. 90/6 K.O. Grižane).

Tijekom provedbe informativno-obrazovnih aktivnosti obuhvatit će se stanovništvo na području Vinodolske općine koje će se informirati putem letaka. Osim letaka, postavit će se i plakati u svim naseljima Općine.

Ukupna vrijednost projekta:
2.955.106,25 HRK

Iznos koji sufinancira EU (85%):
2.425.719,34 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
2019. – 2020.

Status projekta:

U tijeku

Kontakt osobe za više informacija:
1. Miljenko Šimić, dipl.ing., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine
Kontakt podaci: tel.: 051/422543, mob.: 095/374 9887, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite slijedeće internetske stranice:

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI https://strukturnifondovi.hr/
OPERATIVNI PROGRAM KOHEZIJA I KONKURENTNOST https://opzo-opkk.hr/

Sretan Uskrs svim mještanima Vinodolske općine!

Dan Vinodolske općine 2019. godina

 

Svečana sjednica Općinskog vijeća povodom Dana Vinodolske općine, koja ove godine obilježava 26 rođendan, održana je u Triblju u Domu kulture. Sjednici su prisustvovali  mnogi uvaženi gosti. U svojstvu izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora bio je  zastupnik Tomislav Klarić, kao izaslanik premijera, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture Anđelko Petrinić, zatim zamjenik ministra turizma Robert Pende, zamjenik župana Marko Boras Mandić, članica Županijske skupštine Jagoda Ugrin, vikar Riječke nadbiskupije Emil Svažić te predstavnici gradova Crikvenice, Novog Vinodolskog, Senja, Bakra i Kraljevice. Nazočili su  mnogi gospodarstvenici te predstavnici udruga, sportskih klubova, kulturno-umjetničkih društava i policijske postaje Crikvenica. Uvaženi gosti su se obratili uzvanicima i osvrnuli se na turistički razvoj Vinodolske općine i projekte na kojima se radi. Pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture Anđelko Petrinić navodi kako prostor Vinodolske općine  postaje sve zanimljivije turističko odredište i nadopunjuje ponudu Crikveničko-vinodolske rivijere, dok je izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, zastupnik Tomislav Klarić vjeruje da će se razvoj koji je doživjela obala dogoditi i u Vinodolskoj općini. Predsjednik Općinskog vijeća Boris Miklić ukratko je predstavio rad Vijeća koje je u protekloj godini održalo devet sjednica na kojima se odlučivalo o više od 80 točaka dnevnog reda. Pred općinom je uređenje centra Bribira, školske dvorane u Triblju, rješavanje problema klizišta i dovršetak projekta Putevima Frankopana u Driveniku. Načelnik Marijan Karlić kroz kratki video prikazao je realizaciju različitih projekata. Istaknuo je kako demografski podaci za općinu ne vesele te bi Vinodolaca do 2025. trebalo biti dvjestotinjak manje. Ipak, povećao se broj poduzetnika i razvoj turizma je na dobrom putu pa se nada da će to poboljšati kvalitetu života i demografsku sliku.

Nagrada Vinodolske općine za životno djelo dodijeljena je generalu Antonu Tusu. Rođen je 1931.  u Bribiru, a već kao 13-godišnjak stupa u partizanske redove. Njegovo djelovanje pri JNA počinje 1968, da bi došao do čina general pukovnika. Tus je bio je prvi pilot koji je upravljao i ruskim MIG-ovima i američkim nadzvučnim zrakoplovima F-16. HV-u je pristupio 1991. i obnašao mnoge dužnosti, dobivši najviši čin – general zbora. Iako je 1996. odlučio otići u mirovinu, ponovno se aktivirao 2001. kada je postao šef Misije RH pri sjedištu NATO-a u Bruxellesu. Odlikovan je Redom Nikole Šubića Zrinskog i Redom hrvatskog trolista. Zbog zdravstvenog stanja nije mogao prisustvovati dodjeli nagrade pa će mu ona biti naknadno uručena. 

Godišnja nagrada dodijeljena je članovima Boćarskog kluba Drivenik Filipu Klariću i Žarku Jerčinoviću. Obojica su ušla u svijet boćanja prije tri godine, osvojivši do danas 65 medalja i 21 pehar na županijskim i državnim natjecanjima. Obojica nastupaju za BK Drivenik u Trećoj županijskoj ligi – Istok te za BK Sveti Jakov u Trećoj hrvatskoj ligi Istra-Primorje, a ove i prošle godine su kao članovi kadetske reprezentacije Hrvatske sudjelovali na nekoliko međunarodnih turnira. Mladi boćari su aktualni kadetski prvaci Hrvatske u brzinskom štafetnom izbijanju, dok je Klarić i prvak Hrvatske u preciznom izbijanju. Još jedna dobitnica godišnje nagrade je Biserka Lončarić koja pri KUD-u Bribir djeluje od njegovog osnutka 1974. godine. Od tada do danas obavljala je više različitih funkcija, a već drugi mandat je predsjednica KUD-a. Njezin uspjeh ogleda se u rezultatima postignutim posljednjih godina, kao što je učlanjenje KUD-a u Hrvatski sabor kulture, kompletiranje bribirskih nošnji, sudjelovanje KUD-a na različitim međunarodnim smotrama itd. Lončarić se u ime svih dobitnika nagrada obratila gostima i od srca zahvalila svima koji su ih podržali. Čestititala je mladim dobitnicima i generalu Tusu. – Iako niste ovdje, vi ste s nama u srcu, duši i mislima – rekla je Lončarić te se osvrnula na svoje priznanje. 

– Ovo mi je prva nagrada u životu i jako sam ju emotivno doživjela – rekla je.

Program je bio obogaćen i recitatorskim nastupima učenika OŠ dr. Josipa Pančića Bribir Veronike Ligatić i Nikole Franjkovića te učenika OŠ Jurja Klovića Tribalj Adriana Miličića i Frana Citkovića, koji su se gostima obratili domaćom čakavskom besedom te glazbenim nastupima Jose Butorca, KUD-a Bribir i njihovih sopilaša Pavla Kombola i Davora Tusa te klape Tić. 

Vinodolska općina dobila 7,4 milijuna kuna za gradnju vrtića

 

 

Početak gradnje očekuje se za nekoliko mjeseci, a otvaranje novog vrtića u Triblju za otprilike godinu dana

TRIBALJ Vinodolska općina potpisala je s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ugovor kojim je za gradnju dječjeg vrtića u Triblju osigurano 7,4 milijuna kuna. Dodijeljena sredstva su rezultat uspješne kandidature na natječaj za operaciju 7.4.1. ”Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ Programa ruralnog razvoja RH. Među 124 vrtića kojima je dodijeljeno 945 milijuna kuna našao se i vrtić „Cvrčak i mrav“.

Koliko znači 7,4 milijuna kuna potpore za Vinodolsku općinu jasno je ako se stavi u relaciju s ovogodišnjim općinskim proračunom od 17,7 milijuna kuna.

Investicija u gradnju novog vrtića teška je 9,2 milijuna kuna. Početak gradnje očekuje se za nekoliko mjeseci, a otvaranje novog vrtića na zapadnom ulazu u Tribalj za otprilike godinu dana. Modularna gradnja omogućava brzu realizaciju. Vrtić će se graditi na lokaciji stare tribaljske ambulanta. Imat će dvije etaže, sam objekt će imati tisuću kvadrata. Uredit će se zelena površina, površina za igru i parkiralište, objašnjava pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine Miljenko Šimić.

Danas vrtić djeluje na tri lokacije, u Triblju i Bribiru smještena su djeca, a uprava i kuhinja nalaze se u Driveniku. U novi vrtić u Triblju preselila bi djeca iz vrtića koji je smješten u zgradi škole te uprava i kuhinja. Odjel u Bribiru ostaje. Vrtić pohađa 95 djece u tri vrtićke i dvije jaslićke grupe. U Triblju je pedesetak djece. I još desetak čeka mjesto u tribaljskom vrtiću. 

Načelnik Vinodolske općine Marijan Karlić ističe da su dobivena sredstva posljedica ozbiljnog timskog rada u kojem se poštivala struka te ispunjavanja preduvjeta za kandidaturu. Najprije je trebalo donijeti Program ukupnog razvoja Vinodolske općine koji je bio uvjet za kandidaturu. Suradnja s Primorsko-goranskom također je bila uspješna u zidanju projekta. Županije je darovala zgradu ambulante u Triblju vrijednu 620 tisuća kuna. Vinodolska općina je potom kupila dvije susjedne parcele od tisuću kvadrata za 250 tisuća kuna i tako se došlo do lokacije za budući vrtić mjesta koje postaje sve atraktivnije za život i privlači mlade obitelji. Načelnik Karlić je pohvalio Poduzetnički centar Vinodol koji je uz općinske službe pripremio projekt.