Bogata kulturna ostavština


Da bi se otkrila povijest Vinodola treba zaviriti u kameno doba kada je naseljen.Još u 2. st. Prije Krista Rimljani su mu nadjenuli ime Vallis Vineariae. Upravo su Rimljani Vinodol pvezali cestom sa Dalmacijom i sagradili utvrdu Badanj.

Današnje ime Vinodol dali su mu Hrvati. I to zato jer ih je očarala vinova loza- autohtona sorta žlahtina. Govoreći o povijesti i kulturi Vinodola ne mogu se zaobići knezovi Frankopani i Zrinski jer su njihovi tragovi još uvijek jasno vidljivi. Gradili su crkve, utvrde, samostane. Na području Vinodolske knežije izgradili su čak devet kaštela, a tri su još tu na ponos stanovnicima: Bribir, Grižane i Drivenik. Spomenuti gradovi bili su i potpisnici Vinodolskog zakona, sastavljenog u našem kraju, u ondašnjem sjedištu crkvene vlasti. Vinodolski zakonik napisan je na glagoljici, a uz rusku Pravdu, najstariji je pravni dokument Europe. Iz njedara Vinodola u svjetsku povijest otišli su mnogi ljudi tu rođeni. Minijaturistu Jurju Kloviću Croati, najvećem svjetskom predstavniku malih umjetnina Grižane su rodni kraj, a slavnom botaničaru Josipu Pančiću Bribir. On je otkrio brojne biljne i životinjske vrste među kojima je najvažnija Pančićeva omorika.