Obavijesti

Poziv za edukaciju


Odluka Dječjeg vrtića "Cvrčak i mrav" o upisima u pedag. godinu 2014/2015


Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu: Vinodolska općina, Odsjek za pravne i opće poslove, Bribir 34, 51253 Bribir.
Zahtjevi se mogu podnijeti i putem elektroničke pošte na adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .
Usmeni zahtjev prima se na zapisnik u Odsjeku za pravne i opće poslove ( Bribir 34, 51253 Bribir) radnim danom od 10:00 do 15:00 sati.
Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na broj upravnog tijela na koji se zahtjev odnosi, a u tom slučaju o zahtjevu se sastavlja službena zabilješka. Osoba zadužena za informiranje je ANTO MATKOVIĆ, voditelj Odsjeka za pravne i opće poslove Vinodolske općine:  
T: 422-541  
E: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Zakon o pravu na pristup informacijama(NN 25/13)


Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)


Povezani dokumenti Zahtjev za pristup informacijama

Poziv na prezentaciju

Prijem stranaka

Poštovani,

Predsjednik Vijeća Boris Miklić primati će stranke svakog drugog i četvrtog utorka u mjesecu od 15.15 do 17.00 sati u prostoru općinske vijećnice.