Obavijesti

Poziv na edukaciju


LAG VINODOL organizira stručno predavanje "PROGRAM RURALNOG RAZVOJA RH 2014.-20. - MJERA 6 - RAZVOJ POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA I POSLOVANJA" koje će se održati 07.7.2014., ponedjeljak, u Novom Vinodolskom, u gradskoj vijećnici, s početkom u 19 sati.
Predavanje će održati stručna konzultantica Gđa. Tatjana Malečić-Pezelj iz Centumpercenta. RH donosi Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-20.g koji će sadržavati 16 MJERA koje će biti raspisane kroz natječaje.
Ovim predavanjem dajemo naglasak na MJERU 6. u kojoj će se moći kandidirati projekti za bespovratna sredstva i to kroz podmjere: -

  • 6.1. - potpora mladim poljoprivrednicima (Korisnici osobe starosti do 40 god, - do 100% bespovratne potpore za projekt - kupnja stoke, materijalne imovine, strojeva, poljopr. zemljišta i sl.) -
  • 6.2. - Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG-u (korisnici su OPG-ovi - ulaganja u turizam,preradu i prodaju proizvoda, obrte i zanate,izradu suvenira, tradiciju - potpora do 100%) -
  • 6.3. - potpora razvoju malih poljopr. gospodarstava (korisnici su mala poljopr. gosp., a ulaganja u materijalnu imovinu, stoku, poljopr. zemljište, strojeve, opremu i sl. - potpora do 100% prihvatljivih troškova) -
  • 6.4. - Ulaganja u razvoj NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI u ruralnim područjima ( korisnici su gospodarski subjekti, zadruge ; ulaganja u turizam, ulaganja u obnovljive izvore energije, pružanje usluga u ruralnim područjima - IT centri, dječji vrtići, igraonice za djecu, sportsko - rekreativni centri, veterinarske usluge, pružanje usluga opskrbe stanovništva ruralnigh područja, usluga skrbi za starije i nemoćne osobe,... potpora je do 70% prihvatljivih troškova)

Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju ovom izuzetno korisnom predavanju na kojem će se moći dobiti korisne informacije o mogućnostima iskorištavanja bespovratnih sredstava iz EU fonda za ruralni razvoj. Također slobodno proslijedite ovaj poziv svima za koje mislite da bi im bilo interesantno...

Pozivnica u prilogu

Jelisaftina 2014


Petrova 2014

Poziv na besplatnu edukaciju


Obavijest o odvozu glomaznog otpada