Natječaj za upravitelja Poljoprivredne zadruge "Plodovi Vinodola"

 

Na temelju članka 26. Zakona o zadrugama (N.N. br. 34/11 i 125/13), članka 84. Pravila Zadruge od 28.07.2011., Nadzorni odbor Poljoprivredne zadruge PLODOVI VINODOLA objavljuje javni

 

 

 

NATJEČAJ

 

 

 

ZA IZBOR I IMENOVANJE UPRAVITELJA/ICE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE PLODOVI VINODOLA

 

 

 

Za upravitelja/icu PZ Plodovi Vinodola može bit izabrana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava sljedeće

 

 

 

UVJETE:

 

 

 

 • stručna sprema; VŠS/VSS, Poljoprivredni fakultet, sveučilišni prvostupnik (Baccalarus), inženjer agronomije

 • 2 godine radnog iskustva u struci

 • izražene organizacijske sposobnosti, te komunikacijske i prezentacijske vještine

 • visok stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu uz izraženu kreativnost

 • pisani program rada i vizija i strategija razvoja poljoprivredne zadruge za razdoblje od 5 godina

 • vozačka dozvola B kategorije

 • poznavanje rada na PC-u

 • životopis

 

 

 

UPRAVITELJ PZ ne može biti osoba koja je kažnjavana za određena kaznena djela po članku 239 st. (2) točka 1. Zakona o trgovačkim društvima, a protiv koje je izrečena mjera sigurnosti zabrane obavljanja zanimanja (čl. 239 st. (2) točka 2.)

 

 

 

 

DOKAZI:

 

 

 

 • o stručnoj spremi, radnom iskustvu i vozačkoj dozvoli dokazuju se preslikom odgovarajuće dokumentacije

 • dokaz o sposobnosti i stručnosti, kao i poznavanje rada na PC-u dokazuju se motivacijskim pismom (uz Životopis) i kroz individulani razgovor sa kandidatima

 • dokaz o nekažnjavanju (opći) dokazuje se putem odgovarajućeg uvjerenja suda

 

 

 

ROKOVI:

 

 

 

 • rok za prijavu na natječaj je (15) dana od objave natječaja u javnom glasilu

 

 

 

PRIJAVE na natječaj uz tražene dokaze slati na adresu: OPĆINA VINODOLSKA, POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PLODOVI VINODOLA, BRIBIR 34/I, 51253 BRIBIR, sa naznakom: PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA IZBOR UPRAVITELJA/ICE POLJOPRIVREDNE ZADRUGE "PLODOVI VINODOLA" – NE OTVARATI!

 

 

 

Nepotpune, neprevilne i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Sa svim kandidatima će se obaviti usmeni razgovor o čemu će biti pisano obavješteni.

 

 

 

Tags: Općina Gospodarstvo