Natječaj za dodjelu stipendija

 

Na temelju članka 13. Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studenskih stipendija („Službene novine” PGŽ br. 33/96.) i zaključka načelnika Vinodolske općine od 5. listopada 2017. godine, raspisuje se

 

 

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA NADARENIM UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

 

 

 

1. Pravo na stipendiranje imaju učenici srednjih škola pod uvjetom:

 

- da su državljani Republike Hrvatske,

 

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine,

 

- da pri upisu u 1. razred srednje škole imaju ostvaren izvrstan uspjeh u svih osam razreda osnovne škole, a za preostale razrede, uz ispunjenje prethodnog uvjeta, imaju i ostvaren prosjek ocjena od 4,5 i više,

 

- da su redovno upisani u srednju školu.

 

 

2. Pravo na stipendiranje imaju studenti pod uvjetom:

 

- da su državljani Republike Hrvatske

 

- da imaju prebivalište na području Vinodolske općine

 

- da pri upisu u 1. godinu studija imaju ostvaren izvrstan uspjeh u srednjoškolskom

 

obrazovanju, a pri upisu u preostale godine studija, uz prethodno ispunjeni uvjet, imaju

 

ostvaren prosjek ocjena od 3,5 i više,

 

- da su redovni studenti.

 

 

3. Broj predviđenih stipendija je 2 za učenike i 2 za studente. Visina mjesečne stipendije iznosi 800,00 kn za studente i 500,00 kn za učenike.

 

 

Prijavi na natječaj prilaže se u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

 

- domovnica,

 

- izvod iz matične knjige rođenih,

 

- uvjerenje o upisu u školu ili fakultet,

 

- dokaz o prosjeku ocjena,

 

- uvjerenje o prebivalištu.

 

Prijave sa zatraženom dokumentacijom predaju se u sobu br. 3 ili putem pošte na adresu: Vinodolska općina, Jedinstveni upravni odjel, 51253 Bribir, Bribir 34, u roku od petnaest (15) dana od dana objave obavijesti o natječaju u „Novom listu” s naznakom „Za natječaj za dodjelu stipendija”

 

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

 

 

                                                                                                                         VINODOLSKA OPĆINA

 

 

 

 

 

 

 

Tags: Općina