Deseti griški krabunoški susret

 logotz.jpg

 

Grižane, 29.01.2016.

                                                                    Deseti griški krabunoški susret – Grižane 2016.

I ove godine obilježava se velika maškarana povorka “Deseti griški krabunoški susreta” u Grižanama, u nedjelju 31.01.2016. godine. U 13.00 sati bit će organizirana dječja reduta, potom povorka kreće prema griškoj placi gdje će se odvijati predstavljanje grupa.

U povorci će sudjelovati više od tisuću sudionika (preko 20 maškaranih grupa) s područja Vinodola i okolice. S obzirom na veselo i maškarano događanje, pozivamo Vas da posjetite "10. Griški krabunoški susret" u Grižanama, događaj koji govori o dugoj tradiciji krabunoških (maškaranih) običaja u Grižanama (Vinodolu).

Pridite i bit će nan lipo!

Tags: Kultura Turizam Grižane Zanimljivosti Zabava