Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta

 

Naziv projekta:

Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta

Reciklažno dvorište Podbadanj Grižane

KK.06.3.1.03.0174

Naziv korisnika:
Općina Vinodolska općina

Kratki opis projekta:


Projekt Reciklažno dvorište Podbadanj Grižane doprinosi povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količina otpada koji se odlaže na odlagalište, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, te posebnih kategorija otpada i time osigurava njegovu odgovarajuću oporabu ili zbrinjavanje. Projekt Reciklažno dvorište Podbadanj Grižane doprinosi i ispunjavanju ciljeva Plana Gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. (NN 3/17) (u nastavku PGO RH 2017.2022.).

Korisnik bespovratnih sredstava projekta „Reciklažno dvorište Podbadanj Grižane“ je Općina Vinodolska općina. Lokacija projekta je na području Vinodolske općine na novoformiranoj k.č.br. 90/8 K.O. Grižane (nastale od dijela k.č.br. 90/6 K.O. Grižane).

Tijekom provedbe informativno-obrazovnih aktivnosti obuhvatit će se stanovništvo na području Vinodolske općine koje će se informirati putem letaka. Osim letaka, postavit će se i plakati u svim naseljima Općine.

Ukupna vrijednost projekta:
2.955.106,25 HRK

Iznos koji sufinancira EU (85%):
2.425.719,34 HRK

Razdoblje provedbe projekta:
2019. – 2020.

Status projekta:

U tijeku

Kontakt osobe za više informacija:
1. Miljenko Šimić, dipl.ing., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine
Kontakt podaci: tel.: 051/422543, mob.: 095/374 9887, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Za više informacija o EU fondovima posjetite slijedeće internetske stranice:

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI https://strukturnifondovi.hr/
OPERATIVNI PROGRAM KOHEZIJA I KONKURENTNOST https://opzo-opkk.hr/