Info

Prikaz #
Ime Pozicija Telefon Naselje
Knjižnica i čitaonica Narodna knjižnica i čitaonica “Bribir” + 385 51 24 81 03 Bribir
Osnovna škola Osnovna škola dr. Josipa Pančića Bribir +385 51 248 113 Bribir
Osnovna škola Jurja Klović Osnovna škola Jurja Klović, Tribalj +385 51 798 491 Tribalj
Turistička zajednica Turistička zajednica Općine Vinodolske + 385 51 24 87 30 Bribir
Poduzetnički Centar Poduzetnički Centar Vinodol + 385 51 791 101 Bribir
Poljoprivredna zadruga Poljoprivredna zadruga Plodovi Vinodola + 385 51 42 25 49 Bribir
Pošta Bribir Pošta Bribir + 385 51 525 947 Bribir
Pošta Tribalj Pošta Tribalj + 385 51 525 612 Tribalj
Pošta Grižane Pošta Grižane + 385 51 525 614 Grižane
Pošta Drivenik Pošta Drivenik + 385 51 525 610 Drivenik
DVD Bribir DVD Bribir + 385 51 248 867 Bribir
ŠRD ŠRD “Šaran” Tribalj + 385 91/ 258 9933 Tribalj
NK «Turbina» NK «Turbina» Tribalj + 385 51/ 798 274 Tribalj
Ambulanta Bribir Ambulanta Bribir + 385 51 24 81 11 Bribir
Policija Policija 192