Predstavljanje Crikveničko - Vinodolske rivjere u Ljubljani

S lijeva na desno: Iris Bruketa, Ivona Tataloviić, Marijana Biondić i Goran Blažić

U suradnji turističkih zajednica Crikveničko-vinodolske rivijere s Predstavništvom Hrvatske turističke zajednice u Sloveniji, krajem veljače u Ljubljani se održala prezentacija turističke ponude Rivijere Crikvenica-Novi Vinodolski-Vinodol. Direktorice turističke zajednice Grada Crikvenice Marijana Biondić i TZ Vinodolske općine Iris Bruketa, te djelatnica TZ Grada Novi Vinodolski Ivona Tatalović prezentirale su ponudu rivijere kao jednu od najatraktivnijih i najpoznatijih turističkih destinacija na Kvarneru.

Premijer Milanović podržao investiciju Ecowinda od milijardu eura

 

 crn.jpg

 

Ivica Crnić, načelnik Vinodolske općine razgovarao s premijerom Milanovićem o potrebi da investicija Ecowinda bude strateška investicija Hrvatske

 

 Nakon što je ostvaren temeljni preduvjet za investiciju Ecowinda od milijardu eura u zelenu energiju u Vinodolskoj općini, a to je donošenje Prostornog plana, sljedeći cilj je proglašenje te investicije strateškom investicijom Republike Hrvatske. To je i bio povod za razgovor predstavnika Vinodolske općine i Ecowinda s premijerom Zoranom Milanovićem, koji je iskazao puno razumijevanje i dao podršku tom projektu.

 

O investiciji tvrtke Ecowind, u obnovljive izvore energije na području Vinodolske općine, premijer Zoran Milanović razgovarao je s načelnikom Vinodolske općine Ivicom Crnićem i predstavnicima Ecowinda Johanom Jannkerom, utemeljiteljem i vlasnikom tvrtke i Željkom Dolenecom, direktorom Ecowind d.o.o. Podsjetimo, radi se o trenutno najvećoj investiciji u Hrvatskoj, teškoj više od milijardu eura. Nakon mnogobrojnih prijepora donijeta je odluka o Prostornom planu Vinodolske općine kojom se otvorila mogućnost gradnje vjetroelektrana Zebar i Kavranica u iznosu od 90 milijuna eura i solarnih elektrana Lučac i Mahavica koje stoje 40 milijuna eura. Najveći dio investicije u iznosu od 987 milijuna eura odnosi se na ulaganja u reverzibilnu hidroelektranu.

milanovic.jpg

Premijer Milanović podržao projekt Ecowinda

 

                                                             Jedina investicija u Hrvatskoj za koju su osigurana sredstva investitora

-Ta ulaganja od najvećeg su značaja za energetsku stabilnost Hrvtaske, a donose i velike financijske koristi Hrvatskoj u cjelini i Vinodolskoj općini. Važnost te investicije je i u činjenici da je to jedina investicija u Hrvatskoj za koju su osigurana sredstva investitora i Država ne mora ništa ulagati, kaže načelnik Crnić i ističe da je to, možda, jedinstven slučaj u Europi da se u tako maloj Općini toliko ulaže u zelenu energiju. Nakon što je ostvaren temeljni preduvjet za investiciju, a to je donošenje Prostornog plana Vinodolske općine, sljedeći cilj je proglašenje te investicije strateškom investicijom Republike Hrvatske.

-To je i bio povod za razgovor s premijerom koji je iskazao puno razumijevanje i dao podršku tom projektu, rekao je Crnić i dodao da ih je premijer srdačno dočekao te da su definirali konkretne zadaće. Premijer je, kaže Ivica Crnić, zadužio Spomenku Rakušić, savjetnicu za gospodarstvo, koja je također prisustvovala sastanku, da se putem suradnje s ministarstvima omogući provedba investicije bez zastoja i da nakon pribavljanja preostalih dokumenata ta investicija dobije status strateškog projekta Hrvatske.

Predstavnici investitora također su veoma zadovoljni zbog razgovora s premijerom koji daje vjetar u leđa njihovoj investiciji. Direktor Ekovinda d.o.o. Željko Dolenec kaže:

-Smatram utemeljenim očekivati da naša investicija bude realizirana do 2020. g. i to Zebar u 2016.g., Kavranica 2017.g., 2018.g., solarne elektrane Mahavica i Lučac, a 2019.g., kogeneracijsko postrojenje biomase  i 2020.g. zaokružujemo investiciju izgradnjom reverzibilne hidroelektrane Vinodolska. Razgovor s premijerom i njegova podrška za nas su od velikog značaja zbog nužnosti da naša investicija dobije status strateškog projekta, čime se otklanjaju mnogobrojne birokratske barijere koje koče naš posao. Razgovor se odvijao u srdačnoj i otvorenoj, ali što je i najvažnije poslovnoj atmosferi koja je rezultirala korisnim zaključcima te mi, kao investitori, imamo razloga biti optimistični, zaključio je Željko Dolenec..

Prihvaćen prijedlog polugodišnjeg izvještaja o Proračunu

Na 25. sjednici Općinskog vijeća, održanoj 26.listopada 2016. vijećnici su prihvatili Prijedlog polugodišnjeg izvještaja ( od 1.siječnja do 30.lipnja 2016.g.) o Proračunu Vinodolske općine za 2016.g. Za to razdoblje ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 379.477,54 kn.

Također su prihvaćeni: Prijedlog II izmjene i dopune Plana bagatelne nabave za robe, usluge i radove, prijedlog Odluke o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave, prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u Općinskom vijeću, prijedlog Odluke o korištenju namjenskih sredstava Fonda za razvoj brdsko-planinskih područja za financiranje kapitalnih objekata Vinodolske općine. Prihvaćeno je Izvješće zamjenika načelnika koji obnaša dužnost načelnika o radu za prvo polugodište 2016.g. i prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine k.č.br. 10283.

Natalija Marijanić Jardas (HDZ), zamjenica člana Općinskog vijeća, prisegla je da će obnašati dužnost vijećnice Općinskog vijeća. Naime, vijećnik Miljenko Šimić iz Drivenika stavio je, iz ososbnih razloga, svoj mandat u mirovanje.

Prihvaćen Prijedlog proračuna za 2016.godinu

Na sjednici Općinskog vijeća održanoj 14.prosinca 2015. prihvaćeni su Zaključci o Prijedlogu prve izmjene i dopune Proračuna za 2015.godinu kao i Prijedlog Proračuna Vinodolske općine za 2016.g. i Projekcija proračuna za 2017.-2018. godine.

Vijećnici su prihvatili i odluku o kratkoročnom kreditnom zaduženju bez valutne klauzule Vinodolske općine kod Poslovne banke u iznosu od 300 tisuća kuna za prevladavanje nelikvidnosti u  u Prvom kvartalu 2016.g. , a donijeli su i II Izmjene i dopune Plana bagatelne nabave procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 20 tisuća kuna do 200 tisuća kuna, za robe i usluge te za radove od 20 tisuća kuna do 500 tisuća kuna.

Donesena je i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju poslovnih zona K12-BARCI, K14 Kamenolom i usvajanje Programa zona. Ažurirane su i evidencije komunalnih naknada.

cetrnaesta.jpg

Općinsko vijeće

 

 

 

Prihvaćeno Izvješće o Proračunu

 vijecce.jpg

Nakon ljetnje stanke vijećnici Općinskog vijeća ponovno su se okupili i donijeli odluke važne za funkcioniranje Vinodolske općine. Uz primjedbe na račun raspodjele proračunskih sredstava prihvaćeno je Izvješće o izvršenju Proračuna Vinodolske općine za 2015.g., za razdoblje siječanj-lipanj 2015.g. Po prvi puta Proračun se formira bez prihoda proizišlog iz statusa Brdsko-planinske općine koji je, novim Zakonom, ukinut za Vinodolsku općinu što je utjecalo na priljev sredstava. Tako je, u odnosu na planirano, ostvareno -10,5 posto prihoda, međutim, bitno je naglasiti, kako je rekao voditelj Odsjeka za financije i proračun Den Strizić, da su prihodi od poreza,planirani po novim zakonskim odredbama, ostvareni sa 49,3 posto, u odnosu na godišnji plan.

Udovoljeno zahtjevu grupe građana Bribira

Vijećnici su donijeli i Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU neizgrađenog dijela građevinskog područja naselja Bribir-Podgori. U Odluku je uvršten i zahtjev grupe građana naselja Bribir, zainteresiranih da u zoni obuhvata UPU grade stambene objekte. Izrada Plana posao je Vinodolske općine, a zainteresirana grupa građana snosi troškove.

Na sjednici je donijeta Odluka o raskidu Ugovora o koncesiji za prijevoz pokojnika. Vijećnici su jednoglasno prihvatili Izvješće o radu načelnika Ivice Crnića za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015.g.

Prijave za energetsku obnovu kuća podnijeti Fondu

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijeli su Program energetske obnove obiteljskih kuća, kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Donesene su i izmjene Programa, kojima se omogućila prijava svim građanima Republike Hrvatske i to izravno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Također, izmijenjena je i definicija obiteljske kuće te je pojednostavljena procedura prijave za poticaj. U 2016. godini je program sufinanciranja dodatno prilagođen, zbog korištenja sredstava europskih fondova u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Naime, kao što Program Vlade iz 2014. i predviđa, sredstva se od 2016. počinju povlačiti iz Europskih fondova, zbog čega je nužna dodatna prilagodba uvjeta sufinanciranja. Hrvatskoj je za obnovu stambenog sektora do 2020. g. dostupno 100 milijuna eura, od čega je cca 30 milijuna namijenjeno obnovi obiteljskih kuća. U ovom trenutku nisu još poznati svi elementi prilagođenog programa, no čim budu dostupni, objavit će se na stranicama Fonda, stoga savjetujemo da pratite stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost www.fzoieu.hr. gdje se izravno prijavljujete na natječaje.

Vinodolska općina, Odsjek za komunalne poslove i gospodarenje prostorom

Priprema sezone u znaku autohtone ponude

Pripreme za turističku sezonu 2016.g.

Turistička zajednica Vinodolske općine, sukladno usvojenom Planu i programu za 2016. godinu, obavlja postavljene i zadane aktivnosti kao što su: dopunjavanje turističke ponude novim sadržajima, promocija, poticanje, koordiniranje i organizacija kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, poticanje zaštite, održavanja i obnavljanja kulturno-povijesnih spomenika i njihovo uključivanje u turističku ponudu, organiziranje akcija u cilju očuvanja turističkog prostora i sl.

Raznolikost i ljepota krajolika, povijesne i kulturne znamenitosti kao i blizina razvijenih turističkih odredišta Crikvenice i Novog Vinodolskog omogućuje razvoj turističke ponude na području Vinodola. Stoga planirano provodimo sve poslove ne samo tijekom sezonskog perioda, već i tijekom cijele godine. Što se tiče same sezone, ona je razumljivo najzahtijevniji period; prijava gostiju i vikendaša, dolazak izletnika, različite marketinške aktivnosti te organiziranje raznih događanja.

U sezonskom periodu, po uzoru na prethodne godine, nastavljamo s realizacijom nekoliko tradicionalnih projekata kao što su 16. Vinodolske ljetne večeri, 13. Ružica Vinodola, Dani smokav, itd. Takve aktivnosti smatramo iznimno važnim za daljnju turističku budućnost Vinodola kao turističke destinacije.

Strateški cilj Turističke zajednice Vinodolske općine i dalje je razvoj selektivnog oblika turizma, odnosno daljnje afirmiranje Vinodola kao destinacije ruralnog, kulturnog i aktivnog turizma. Prilog tomu ide i sve veći broj registriranih iznajmljivača upravo takvih smještajnih kapaciteta. Danas imamo niz prepoznatljivih projekata, godišnje ostvarenih više od 60.000 noćenja i oko 800 kreveta, usprkos činjenici da smo općina koja nije imala turističku tradiciju.

Stoga ono što permanentno doprinosi i potiče na daljnji razvoj je stalni porast dolazaka i noćenja i kvaliteta smještaja, posebice u ruralnim objektima koji bilježe izvrsnu popunjenost. Udio u ostvarenim noćenjima u ruralnim objektima dostiže trećinu od ukupnog ostvarenog broja noćenja u registriranom komercijalnom smještaju, te time postajemo prepoznatljiva i reprezentativna destinacija. I unatoč tomu napominjemo i dalje da bit vinodolske priče nisu brojke, već poruka da specifičan turizam može oživjeti kraj, zadržati ljude, očuvati i oplemeniti spomeničku baštinu i temeljiti razvoj na autohtonoj ponudi.

Svoje aktivnosti usmjeravamo na unapređenje kvalitete ključnih turističkih proizvoda u destinaciji, tu prvenstveno mislim na aktivni odmor kao što je cikloturizam u suradnji s TZG Crikvenice i Novog Vinodolskog, te javljanjem i kandidiranjem takvih projekata na natječaje preko HTZ-a. Moram naglasit također da se na području naše Županije održava 2. tour of Croatia od 19.-24.4.2016. Sudomaćin starta 4. etape 22.4.2016. uz Grad Crikvenicu kao glavnog domaćina starta i Grada Novog Vinodolskog kao sudomaćina je i naša Vinodolska općina duž koje prolazi utrka. Ovo je vrhunski sportski projekat u sklopu kojeg će sudjelovat najbolje svjetske biciklističke ekipe. Utrka će biti vrlo dobro medijski popraćena na nacionalnom i međunarodnom nivou. Ovo je promocija ne samo ove vrste sporta već i naše zemlje, županije i Vinodola kao turističke destinacije. Ovo sportsko događanje ide u prilog našem projektu razvoja cikloturizma i dobivanje refernca kod cikloturista i turista željinh aktivnog odmora. Naravno sve naše aktivnosti bilo bi nemoguće realizirat bez svesrdne potpore Vinodolske općine i načelnika Ivice Crnića.

Tu je i projekt Turističke kartice kojeg smo u suradnji sa TZG Crikvenicom i Novim Vinodolskim započeli u 2015. godini i ove godine nastavljamo s dopunjenom ponudom. U cilju edukacije naših iznajmljivača 13.3.2016. godine, u Općinskoj vijećnici u Bribiru organizirali smo i održali edukativnu radionicu za iznajmljivače. Predavanje je održala specijalizirana tvrtka Interligo d.o.o. iz Splita. Obrađene teme bile su: oglašavanje smještajnih objekata na portalima, zakonska regulativa, eVoisitor novi informacijski sustav na nivou cijele Hrvatske koji je počeo sa primjenom od 1. siječnja 2016., poslovanje s turističkim agencijama...

                                                                                                                                                                     Alenka Spoja

 

TZ Vinodolske općine organizirala je Edukativnu radionicu za iznajmljivače

Promocija knige Čovjek i njegova sjena

Čovjek i njegova sjena naslov je knjige dr. Ante Kovačevića čija će se promocija održati u srijedu, 17. siječnja 2018.g., u Grižanama u Muzeju Kuća Klović s početkom u 19 sati.

U predstavljenoj knjizi autor dr. Ante Kovačević, književnik, bečki doktor Filozofije, hrvatski politički robijaš i mučenik, iznosi svoja sjećanja i dokumente kako bi opisao vlastita stajališta o događajima i ljudima iz vremena bivše komunističke represije kojeg je tadašnja vlast kidnapirala 1981. i godinu poslije, na montiranom procesu, osudila na osam i pol godina robije. Hrvatskog rodoljuba koji je najljepši dio svoje mladosti proveo u zloglasnom kazamatu Zenica, bivšeg saborskog zastupnika. Pritom se osvrće na susret sa svojim bivšim progoniteljem udbašem Željkom Kekićem- paukom, koji mu je priznao da ga je uhodio, špijunirao i progonio.

No, poruka knjige ipak teži na praštanju, pomirenju i istini.

                                                                                                                 Udruga za očuvanje narodnih običaja "J.J. Klović

Proračun Vinodolske općine za 2018.g. iznosi 15,7 milijuna kuna

Općinsko vijeće jednoglasnom je odlukom donijelo Proračun Vinodolske općine koji će u 2018.g. iznositi 15,7 milijuna kuna.

Proračunska sredstva ponajprije su namjenjena mladima i razvoju prometne infrastrukture što je preduvjet za razvoj turizma, naglasio je načelnik Marijan Karlić i dodao da je prioritet i uređenje središta Bribira koji je, iako je administrativni centar Općine, najzapuštenije mjesto.
Prihvaćen je amandman SDP-a po kojem je Dječji vrtić dobio 20 tisuća kuna više.

Za održavanje cesta u Proračunu je predviđeno 1,2 milijuna kuna, a oko milijun kuna namijenili su rješavanju problema s otpadom. U Dječji vrtić Cvrčak i mrav uložit će se  milijun i 915 tisuća kuna, za razvoj poduzetništva predviđeno je više od 832 tisuće kuna,  za kulturu 456 tisuća kuna, a za sport 420 tisuća kuna. Značajna sredstva odvajaju se i za rasvjetu za što je predviđeno pola milijuna kuna dok je vatrogascima namijenjeno 483 tisuće kuna. To su samo neke stvake koje govore u prilog tvrdnji da su u Vinodolskoj općini prioritet mladi kojima se nastoje stvoriti preduvjeti za ostanak u rodnom kraju.

Projekt Putovima Frankopana Vinodolskoj općini donosi prihode kojima će se obnoviti općinska zgrada, budući da je dio frankopanskog kaštela, a urediti će se i dječje igralište. Za fasadu zgrade izdvojit će se 250 tisuća kuna od čega će 85 posto pokriti projekt Putovima Frankopana. Uređenje posebnog dječjeg igrališta koje će imati drvena igrala i izgledati poput igrališta iz vremena Frankopana stajati će više od 800 tisuća kuna, od čega će također oko 85 posto sredstava osigurati projekt Putovima Frankopana.

Ovogodišnji Proračun rebalansom je uvećan za 2,6 milijuna kuna te će iznositi sedamnaest milijuna kuna. Rezultat je to realnog i opreznog planiranja Proračuna, ali i povećanog prihoda od poreza na dohodak i poreza na nekretnine.

Na sjednici se raspravljalo i o razvoju turizma kao o iznimno značajnoj djelatnosti u Vinodolskoj općini koja čini temelje njenog budućeg razvoja. Istaknuto je da su ostvareni odlični turistički rezultati. Ostvareno je rekordnih 100 tisuća noćenja što je više nego u cijelom Gorskom kotaru te je Vinodolska općina vodeća po rezultatima u zaobalnom dijelu Primorsko goranske županije. Vijećnik Ivica Jerčinović istaknuo je da je prije 20 godina, kada je utemeljena Turistička zajednica, ostvareno tek četiri tisuće noćenja što potvrđuje da se turizam u Vinodolskoj općini razvija ubrzanim ritmom. Ti nas rezultati svrstavaju na treće mjesto u Županiji. Načelnik Karlić rekao je da je u Turističkoj zajednici potrebno više rada i odgovornosti, a  Ivica Jerčinović predložio je sazivanje tematske sjednice na kojoj će se raspraviti rezultati i poslovanje Turističke zajednice.

Predsjednik Vijeća Boris Miklić, rekao je da trošenje proračunskih sredstava mora biti transparentno te predložio da svi proračunski korisnici, Dječji vrtić, knjižnica, Centar za kulturu, Ivanj, Vodovod Žrnovnica i Turistička zajednica podnesu izvješća o trošenju proračunskih sredstava.

Na aktualnom satu ponovno je bilo riječi o problemu divljih životinja u naseljima Vinodolske općine. Zbog toga će se u veljači, rekao je Boris Miklić,  provesti edukacija kojom će se stanovništvo podučiti kako se ponašati u susretu s zvijerima.

Staru temu o nedostatku adekvatne gastronomske ponude i primjerenih ugostiteljskih objekata aktualizirao je vijećnik Branko Pancić na što je načlnik Marijan Karlić rekao da Vinodolska općina i Turistička zajednica moraju uložiti dodatne napore za privlačenje investitora u ugostiteljstvo. Istaknuo je da je cijena bivše tvornice Kamensko pala na 200 tisuća kuna i pozvao poduzetnike da iskoriste tu priliku. Kamensko je pogodno za otvaranje restorana u prizemlju i prema saznanjima načelnika ima zainteresiranih za taj prostor.

- Projekt "Ča su jeli naši stari" dobar je putokaz za našu gastronomsku ponudu, istaknuo je Karlić i dodao da i u Triblju nedostaje restoran, a tribaljsko jezero pravi je izazov za ugostitelje. Drivenik svojom gradinom, živopisnošću i ljepotom privlači turiste, ali nedostaje dobar restoran s autohtonom kuhinjom. Poduzetnici iskazuju interes za uređenje stare škole u Driveniku, a u Bribiru bi trebalo urediti zapuštene prostore u kojima se može otvoriti ugostiteljski objekt. 

- Želimo da se naši ljudi zaposle u tim objektima kao i da vratimo ljude koji rade negdje drugdje i pokrenu posao u svom kraju, rekao je Karlić.

Vijećnik Darko Jerčinović pitao je zašto Drivenik pred Božić nije uopće okićen, a načelnik Karlić objasnio je da je došlo do tehničkih problema u tvrtki Sando koja ima koncesiju te da će narednih dana ispuniti svoju obvezu. Manifestacije povodom Božića, koje se održavaju u Bribiru, u sljedećim godinama proširit će se i na ostala mjesta Vinodolske općine.

 Proračunska sredstva usmjerena na mlade

 

 

 

 

 

Proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti

BRIBIR-Vinodolska općina proslavit će Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u Bribiru, na ljetnoj pozornici podno stare Frankopanske kule, u četvrtak, 3.kolovoza, glazbenim programom u kojem sudjeluju: Voljen Grbac, Vivien Galletta, Matina Majerle i Sabrina Hrebiri, uz pratnju Aleksandra Saše Valenčića na kalvijaturama i Maria Šimunovića na gitari.

Istoga dana u 9,00 sati u župnoj crkvi sv. Martina u Grižanima, vlč.Tomislav Ćurić, župnik iz Grižana, misit će svetu misu za sve poginule branitelje, nakon koje će Delegacija Vinodolske općine i udruga proizašlih iz Domovinskog rata pohoditi grobove poginulih hrvatskih branitelja s njenog područja, te položiti cvijeće i zapaliti svijeće, kao i na spomen-obilježja iz Domovinskog rata u Vinodolu.

U 20,30 sati načelnik Marijan Karlić zajedno sa svojim suradnicima primit će u Općinskoj vijećnici u Bribiru majke,ili članove obitelji poginulih. Cijeli program zajednički su osmislili i organizirali Vinodolska općina i udruge proizašle iz domovinskog rata.

                                                                                                                                       Željka Jurčić-Kleković

Proslavljeni jazz gitarista Darko Jurković Charlie u Bribiru

darko.jpg

Darko Jurković virtuoz koji svira istovremeno na dvije gitare

Povodom SVJETSKOG DAAN GLAZBE 21.06. 2015. U BRIBIRU gostuje proslavljeni jazz gitarista Darko Jurković Charlie.  Kako zvuči (i izgleda) kada jedan čovjek svira istovremeno dvije gitare, možete doživjeti u BRIBIRU – Mali salon Narodne knjižnice i čitaonice u 21 h u nedjelju,21.06.2015. na Svjetski dan glazbe.

Darko Jurković "Charlie", jedan od ponajboljih jazz gitarista sa ovih prostora na Svjetski dan glazbe dolazi u BRIBIR ,gdje će uz uz druženje i razgovor o glazbi prisutne upoznati sa najnovijim albumom naziva "Two", drugim po redu albumom na kojem predstavlja svoju specifičnu tehniku sviranja na dvije gitare istovremeno, pritom stvarajući sasvim novi i jedinstven zvuk jazz gitare.   Na albumu se nalazi devet skladbi. Četiri jazz standarda, četiri autorske skladbe te klasična Bachova troglasna invencija No2 u c-molu. (BWV 788).

Skladba sa albuma, "Under the Open Sky" bila je nominirana za glazbenu nagradu Porin u dvije kategorije, za najbolju jazz skladbu, te najbolju jazz izvedbu.Sa nominiranom skladbom Jurković je nastupio pred više od 4000 ljudi u splitskoj Spaladium Areni.   Darko Jurković Charlie rođen je 1965. godine u Rijeci.Prva zanimanja za jazz nastaju u sedamnaestoj godini, da bi nakon nekoliko godina prešao na posebnu tehniku sviranja poznatiju pod nazivom «two hands tapping» po uzoru na američkog gitaristu Stanleyja Jordana.Godine 1990. upisuje se na jazz odsjek Glazbene Akademije u Grazu (Austria). Diplomirao je 1997. i stekao zvanje «Magister der Kunst» (Magistra umjetnosti).  Dobitnik je sedam Nagrada "Status" za najboljeg hrvatskog jazz gitarista: 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008.,a zajedno sa grupom «Kvartet Sensitive», nosi četiri nominacije za «Porin» kojeg dobiva ( Nagrade Porin) za najbolju instrumentalnu izvedbu (originalni aranžman za solo gitaru «Cantando no toro»).

Darko Jurković je jedan od onih hrvatskih glazbenika koji broji najviše nastupa u inozemstvu (oko pedesetak godišnje), osim u Europi, nastupao je u Čileu i Brazilu. Kroz dosadašnju karijeru surađuje sa hrvatskim glazbenicima kao što su Matija Dedić, Goran Končar, Kruno Levačić, Tonči Grabušić, Henry Radanović,  te stranim jazz imenima kao što su, Gene Jackson, Mario Fragiacomo, Angelo Comisso, Roberto Magris, Bobby Watson, Herb Geller, Duško Gojković, František Uhlir, Jaromir Helesic, Michel Hauser i mnogi drugi. Album "Two" snimljen je u Zagrebu, producirao ga je Mark Silver a objavljen je u izdanju Sipa Music-a, te je dostupan on-line samo u najboljim dućanima digitalne glazbe.  

Prva regata na Tribaljskom jezeru pun pogodak

pero.jpg

Bijela jedra na Tribaljskom jezeru

Povodom Dana Triblja Jelisaftine na Tribaljskom jezeru održana je Prva regata. I odmah postigla veliki uspjeh. Tribaljsko jezero pokazalo se kao idealno mjesto za održavanje regate zbog odličnih prirodnih uvjeta i dobrog prilaza. Jedriličari s mora preselili su na jedan dan na Tribaljsko jezero i zaključili kako ova manifestacija mora postati tradicionalna. Tako je jezero koje je do sada bilo poznato kao rođeno za natjecanja u podvodnoj orijentaciji i sportskom ribolovu postalo atraktivno i jedriličarima.

U regati su sudjelovalijedriličari crikveničkog Vala i novljanskog Burina. Mogućnosti koje pruža jezero pohvalio je trener Vala Robert Jurinčić koji kaže da je vjetar upravo odličan za regatu, prilaz je dobar i ima mjesta te da postoje svi preduvjeti da iduće godine prirede ozbiljnije natjecanje. Jedriličare Burina predvodio je Marino Ferenčić. Regata je nastala na inicijativu Ratka Belobrajića iz Triblja.

Na svoj Dan, Tribalj je posjetiteljima još jednom otkrio da je savršeno mjesto za turiste sportskog i avanturističkog duha. Uz paraglajding, ronjenje, biciklizam ponudio je i jedrenje. Lijepo je bilo vidjeti razvijena bijela jedra na jezeru, a sudeći po oduševljenju publike i sudionika regate možemo očekivati da će se ovaj atraktivan sport udomaćiti na Tribaljskom jezeru.

                                                                                                                                       Fotografije: Pero Lovrović

reg.jpg